Han är Årets vallmästare

Att ta fram ett grovfoder som fungerar lika bra till högmjölkande kor som till växande tjurar är en utmaning som kräver såväl noggrannhet som fingertoppskänsla. Med jämna värden på ensilaget och en hög och stabil produktion på både mjölk- och köttdjur kammar Markus Brisbo hem utmärkelsen Årets vallmästare 2022.

Text Linda Grimstedt
Foto Lisbeth Karlsson

Brismene. Markus Brisbo på Östergården i Brismene, ett par mil söder om Falköping, har haft en bra start på året. Först fick han utmärkelsen Årets mjölkbonde och därefter även Årets vallmästare, en titel han var slutkandidat till redan förra året.

– Jag är superglad, det finns inte ord. Vallodlingen är ett stort intresse och något som jag har försökt förbättra under flera år, säger Markus Brisbo.

Ser fram emot vallskörd

Dessutom ser vallarna ut att ha kommit igång bra, vid tidpunkten för intervjun i början av maj. Efter en kall vår tog gräset fart i månadsskiftet april/maj och ett kommande regn ger bra förutsättningar för resten. Markus Brisbo är laddad för det som komma skall.

Pressinfo

För pressmeddelande och pressbild kring Årets Vallmästare ® se vår tävlingssida.

– Det är roligt att köra gräs. Frugan rättar sin semester efter gräset. Att komma igång på våren när det börjar växa är så roligt, det ger en liten kick.

Gården har successivt byggts ut till att i dag omfatta ett 70-tal mjölkkor och 150 slaktungnöt. Alla djur utfodras med en självgående fodervagn som går varannan timme dygnet runt.

Krav på jämna skördar

Ett plansilofack hålls öppet i taget, vilket kräver att alla skördar har jämna värden för att undvika allt för stora skillnader vid byte av fack. Gården utfodrar i tur och ordning första-, fjärde-, andra- och till slut tredjeskörd.

– Förra säsongen blev det extra bra, jag fick även in en bra andraskörd vilket jag har förstått var kämpigt för många, säger Markus Brisbo.

Skörden tas i samarbete med en granngård. Vallarna slås med hög stubbhöjd, både för att bevara kvalitet och för att Markus Brisbo tycker att de kommer igång bättre efteråt. Fjärdeskörden läggs på grund av platsbrist i en limpa längs med en av ytterväggarna till silon. Nästa år är planen att bygga ett fjärde fack.

Årets vallmästare optimerar gödseln

Förra året byggdes en extra gödselbrunn, vilket gör att han i år har kunnat lagra mer flytgödsel. Det gör att han har kunnat öka från 20 till 25 ton flyt och samtidigt minska 20 kilo Axan till förstaskörden. Flytgödseln kommer också att räcka till alla skördar.

-Det har ju aldrig hänt förut.

Målet är att nå ett vallfoder med ett energiinnehåll på 11,2 MJ per kilo ts. Korna har under vintern mjölkat över 12 500 kilo ECM och tjurarna når en slaktvikt på 310–340 kilo vid 17–18 månaders ålder.

Analyser grund för foderstaten

Markus Brisbo ser grovfodret som sin plånbok och alla skördar analyseras med fullständig närings- och hygienanalys.

– Kan du dra ner kraftfodergivan ett par hekto genom att ha ett bra grovfoder och en korrekt analys, då är den kostnaden snabbt betald.

Det här är en förkortad version av artikeln om Årets vallmästare som publiceras i tidningarna Husdjurs och Nötkötts jubileumsbilaga för Årets vallmästare. Bilagan finns att läsa i vår e-tidning.

Fakta/Brisbo lantbruk

Gård: Brismene Östergården

Ägare: Markus Brisbo, enskild firma

Familj: Hustrun Eva Brisbo, Emma Brisbo, 24 och Eric Brisbo, 21.

Anställda: Djurskötaren Emmy Andersson på 90 procent, samt brodern Per Brisbo på halvtid.

Verksamhet: Mjölkproduktion 75 årskor, samt uppfödning av slaktungnöt av mjölkras. Köper in från en större gård i Halland, samt några granngårdar. Lämnar årligen cirka 150 ungnöt till slakt.

Produktion: 12 517 kilo ECM 4,4% fett och 3,6% protein.

Slakttillväxt: Ungtjurarna (främst mjölkras) slaktas vid 17–18 månader med en slaktvikt om 310–340 kilo

Areal: 140 hektar vall, 50 hektar spannmål för antingen helsäd eller tröskning.

Motivering Årets vallmästare

Vallfodret är motorn hos Markus Brisbo på Östergården i Brismene. En integrerad produktion med både mjölkkor och ungtjurar ställer stora krav på vallfodret. På gården utfodras en skörd i taget, vilket ökar behovet av att få in en hög och jämn kvalitet, som inte ger onödiga störningar vid foderbyte. En hög mjölkavkastning och god tillväxt på ungtjurarna visar att gården lyckas med sin strategi, som är genomtänkt hela vägen från insådd till servering. För detta belönas Markus Brisbo med titeln Årets vallmästare 2022.