Så kan mjölkgården minska elkostnaden

Elpriserna fortsätter att ligga på en hög nivå. För mjölkgården finns flera saker att göra för att försöka lindra effekterna på ekonomin.

Text, Foto Torbjörn Esping

Laholm. Nyby gård med 205 mjölkande holsteinkor utanför Laholm i Halland förbrukade förra året 277 000 kilowattimmar (kWh). Mikael Elström (jo, han heter så) är en av många mjölkföretagare som känner av de höga energipriserna.

Elräkningen för december, som normalt är på under 30 000 kronor landade på 95 575 kronor. Visserligen inklusive moms, men ändå, pengarna ska in till elbolaget.

Mikael Elström

När gården byggdes fanns det en tanke på energiförbrukningen. Det finns också separata mätare för att kunna följa elförbrukningen för mjölkning, kylning, utfodring, utgödsling och belysning.

– Men så präktig har jag inte varit så jag har följt upp all den datan och jobbat med den, säger Mikael Elström och menar att elen varit så billig att han slappnat av.

Flera sätt att sänka elkostnaden

För den mjölkproducent som vill jobba med sina elkostnader finns det tre vägar att gå. Det enklaste är att se över förbrukningen. 

– Gör en energikartläggning, då får du lite koll på vart strömmen går, och så får du lite tips på vad du kan göra, säger energirådgivaren Anton Liedgren på Hushållningssällskapet.

Det kan också vara värt att fundera på att producera el själv.

Ett tredje spår är att se över sitt elavtal. 

– Det är en djungel att jämföra. Att få ut den information som gör att det är vettigt att jämföra företagen är verkligen svårt, säger Anton Liedgren.

Förbruka när priset är lågt

En möjlighet är ett avtal där man köper el per timme, alltså ett superrörligt elpris. Det är skillnad på priset mellan de dyra timmarna morgon och kväll och de billigaste timmarna på natten. Mjölkproducenter med robotmjölkning är ett exempel på företagare som förbrukar mer el när den är lite billigare och som därmed skulle kunna tjäna på ett timavtal.

I Husdjur nummer 2, tidigare i år, kan du läsa om hur Mikael Elström hade kunnat få effekt av ett sånt avtal och hur mycket pengar han hade kunnat spara på att förändra sin förbrukning till de timmar då elpriset är lägre.

Fakta: Olika elavtal

Timpris: Med timpris har du möjlighet att styra din elanvändning till de timmar under dygnet då elpriset är lägre. Din energikostnad bestäms utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme.

Rörligt elpris: Ett rörligt elpris ändras varje månad. Ibland går priserna upp och ibland ner, men sett över en längre tidsperiod brukar ett rörligt elpris bli billigare än ett fastprisavtal.

Fastprisavtal: Ett fast elpris innebär att du som kund får ett avtalat fast pris att betala per kilowattimme (kWh) som inte påverkas av toppar och dalar på elmarknaden. Det enda som påverkar ditt slutpris är hur mycket el du använder och du väljer själv hur länge du vill att ditt fasta elpris ska löpa, från sex månader upp till fem år. Det finns också avtal som är en blandning mellan rörliga och fasta avtal.

Till priserna på elbörsen tillkommer inköpskostnad, volymvägning (vid rörligt elpris), elcertifikat, påslag och moms. Nätavgiften, energiskatten och moms på det kommer på en annan faktura.

Källor: Kraftringen och Eon