Ett gott rykte ökar chansen till bra personal

Ett rykte om att företaget tar väl hand om sin personal och samtidigt också ställer krav, ger en positiv bild av företaget. Det skriver Lena Andersson från Gröna arbetsgivare i sin spaning för Husdjur.

Vi vet alla att det är svårt att få tag på arbetskraft, både inom vår näring och många andra. Det gäller på alla positioner, från enklare sysslor till förman. Jag har tyvärr ingen snabb och enkel lösning på problemet men kanske kan jag komma med lite tips på vad som kan underlätta i utmaningen att attrahera och rekrytera personal.

Det kan också vara värt att fundera över varför vissa företag har lättare att hitta personal än andra. Är det en slump eller kan det finnas andra orsaker?

Det gäller även att skapa regler på företaget så alla trivs och vet vad som är okej att göra.

Ordning och reda är en viktig komponent och kräver att arbetsgivaren tänker igenom och har en strategi från annons till första anställningsdagen, genom hela anställningen och tills medarbetaren lämnar företaget. Lagstiftningen kring att ha anställda är omfattande men det gäller även att skapa regler på företaget så alla trivs och vet vad som är okej att göra.

Det kostar både tid och pengar att anställa och introducera nya kollegor på arbetsplatsen, så här gäller det att skapa bra rutiner. Jag tycker att det är viktigt oavsett om företaget är stort med en HR-avdelning eller mindre där arbetsgivaren är ägare och arbetar med de anställda dagligen.

Var tydlig med vilka arbetstider och raster som gäller.

De fyra viktigaste grundstenarna att tänka på när företaget har anställda:

1. Skriv anställningsavtal. Var noga med att det finns på plats när den anställde börjar, lagen ändrades i juni i år och avtalet skall innehålla mer information än tidigare.

2. Var tydlig med vilka arbetstider och raster som gäller. Varierar arbetstiden måste du som arbetsgivare skapa ett schema. Personen som gör schemat måste veta vilka regler som gäller enligt lag och kollektivavtal för att få till ett schema som fungerar både för djur och anställda. Huvudregeln är att den anställde skall ha schemat senast 14 dagar innan det börjar gälla.

3. Hitta en bra rutin för tidrapportering. Att stämma av eventuella avvikelser från den planerade arbetstiden undanröjer missförstånd. Tidrapporteringen bör innehålla klockslag för start och sluttid, antal arbetade timmar per dag och om en anställd inte är på plats så ska anledningen skrivas på den aktuella dagen. Allt för att lönehanteringen skall bli smidig och rätt.

4. För arbetsgivaren gäller det att betala ut lönen på den överenskomna dagen och att samtidigt skicka en lönespecifikation som tydligt visar vilka delar som lönen innehåller.

Det är skönt att ha en plan för nyanställda så att arbetsgivaren inte glömmer något.

Vissa perioder är det mer stressigt i verksamheten än andra. Då är det skönt att ha en plan för nyanställda så att arbetsgivaren inte glömmer något och övrig personal vet vilken information personen fått. Vi på Gröna arbetsgivare jobbar dagligen med att ge tips och råd för att underlätta rollen som arbetsgivare. Vi stöttar våra medlemmar så att det skall vara lätt att göra rätt, bland annat genom vår hemsida.

Ett rykte om att företaget tar väl hand om sin personal och samtidigt också ställer krav, ger en positiv bild av företaget och detta sprider sig.

Lycka till!

Lena Andersson är avtalsansvarig för området lantbruk hos Gröna arbetsgivare.

Spana i Husdjur!

Har du något ämne du vill att vi ska skriva om i Husdjur? Eller vill du själv skriva? Hör av dig till oss på husdjur@vxa.se eller telefon 010-471 09 42.