Människor skapar passion för rasen

SRB-djuren som visades på Elmia i oktober höll den högsta klass som den internationelle domaren Christopher Studer sett i Sverige. Om det och vad som fortsätter utveckla rasen skriver han om i sin spaning för Husdjur.

Foto Lisbeth Karlsson

Min resa till Sverige för att döma SRB-utställningen i Elmia oktober 2022 var helt enkelt fantastisk. Det var den överlägset högsta kvalitet på en SRB-show jag någonsin sett i Sverige. Djuren höll hög nivå hela vägen från högsta till lägsta placering.

Uppfödarna har gjort en enorm insats för att göra Elmia till en framgång. Stoltheten och passionen för rasen var mycket påtaglig och alla som besökte utställningen kunde se en stor kvalitetshöjning.

Människor, marknadsföring och genetik

Jag vill i den här texten dela med mig av mitt perspektiv på framtiden för SRB-rasen. Under detta besök och många andra har jag kunnat ta pulsen på rasens behov. I en svartvit värld har SRB sett en minskning av populationen i Sverige. Så det största bekymret är rasens framtid. Jag föreslår att ni har följande tre punkter i åtanke: människor, marknadsföring och genetik.

Människor: Människor gör skillnaden. Människor skapar passionen för rasen. Föreningens styrelse behöver skapa en miljö som omfattar alla medlemmar. Aktiviteter måste planeras för att visa upp rasens framgångar.

Ungdomarna är nyckeln till framtiden och det är klokt att prioritera utbildning och ungdomsverksamhet.

Ekonomiskt intressant att satsa på SRB

Marknadsföring: Marknadsföring och att få konsumenterna att förstå fördelarna med den exceptionella kvaliteten på mjölk och kött från SRB är mycket viktigt. Det gör det ekonomiskt intressant att satsa på att ha SRB. Nya idéer som wagyu-korsningar för köttkvalitet väcker nytt intresse för rasen, grattis till Markus Lindström och Björn Johansson till denna nya satsning för att öka lönsamheten på sina gårdar.

Starka internationella marknadsföringskontakter kommer också att vara mycket viktiga för att främja SRB.

Genetik: Den genetiska aspekten är så viktig, genetiskt arbete kan höja eller sänka en ras. En mycket nära kontakt behöver hållas med de som tar fram tjurar i avelsföretagen. Det är så viktigt att SRB-föreningen kan kommunicera vad de vill för rasens framtid. Avelsföretagen är vinstdrivna, men de är också bondeägda och måste vara uppmärksamma på sina medlemmars behov.

Viss korsning kan vara nödvändig

Det är också viktigt att hålla ett öppet sinne för genetisk utveckling och inte glömma hur rasen utvecklades förr. Med detta i åtanke kan viss korsning vara nödvändig för att fixa egenskaper som håller rasen konkurrenskraftig.

Sammanfattningsvis känner jag att SRB står vid ett vägskäl, men med starkt ledarskap, nya idéer och passion kan rasen fortsätta ha stor påverkan på mjölkbranschen. Själv har jag alltid trott på egenskaperna hos SRB/Ayrshire. Jag har varit stolt över att arbeta med det genetiska och marknadsföringen av rasen och jag fortsätter att heja, om än från sidlinjen.

Jag finns alltid tillgänglig för att ge råd, när som helst.

Jag vill också tacka alla som gjorde min resa efter Elmia speciell. Ni har tagit emot mig på era gårdar, vid era middagsbord och i era hem över natten. Jag är verkligen välsignad som har så fina vänner i Sverige.

Christopher Studer är internationell domare och tidigare koordinator för Semex ayrshire i Kanada.