Salta pinnar är ett dåligt försvar mot matbrist

Det behövs fler morötter och färre salta pinnar om det ska vara lönsamt för bonden att både göra gott för miljön och förse Sveriges befolkning med mat. Det skriver Mikael Olofsson, ekologisk mjölkbonde i Västerbotten.

För en tid sedan arrangerade LRF en lokal beredskapsdag i Västerbotten, med representanter från bland annat Länsstyrelsen och kommunen. Under den efterföljande lunchen slumpade det sig så att maten, bestående av sallad, kött och potatis, tog slut. Lunchkön stannade av en stund medan faten fylldes på, men det väckte en tanke.

Hade det varit kris hade det inte gått, eftersom varannan tugga är importerad. Det skulle uppstå viss trängsel i lunchrestaurangen vid slutet av exempelvis Folk och försvars rikskonferens, om maten bara räckte till hälften av deltagarna. Det är inte omöjligt att ledningen skulle tvingas att mobilisera försvaret lokalt, för att försvara maten.

Fler bönder skulle minska sårbarheten

Sverige har inte råd med dagens förlust av bönder, i stället behöver vi fler i hela landet, vilket även skulle minska sårbarheten och stärka beredskapen i händelse av kris.

Jag driver tillsammans med min svåger Fredrik Lundström en gård i norra Västerbotten. Vi har cirka 230 djur och de 75 korna mjölkas i robot. Tjurkalvarna kastreras och sambetar med kvigorna. Vi odlar spannmål, varav en del är maltkorn som går till öl och sprittillverkning. Vi brukar och förvaltar mark i 10 byar för kommande generationer av livsmedelsproducenter.

Många konsumenter styrs mot en billigare matkasse

Vi har en väl fungerande produktion och utifrån våra förutsättningar har vi valt att fortsätta producera ekologisk mjölk tills vidare. Det är mycket tack vare vår spannmålsodling, som gör att vi har en hög självförsörjningsgrad på gården. Utan den hade det inte varit företagsekonomiskt försvarbart att producera ekologisk mjölk för oss i dag.

Dagens stora ekonomiska osäkerhet har styrt många konsumenters köpmönster mot en billigare matkasse. Men vad händer med köpmönstret när konsumenterna vant sig vid dagens matpriser och tycker de är normala?

Jag tror att det finns goda framtidsutsikter för den ekologiska produktionen, men de ekologiska mjölkprodukterna behöver utvecklas genom att synas mer och bli fler.

Det behövs fler slipade verktyg och färre pärmar

Vi har både nationella och EU-mål om andelen ekologisk jordbruksmark. För att nå dem behövs det en handlingsplan med fler slipade och användbara verktyg och färre pärmar. Mycket tyder på att det från den europeiska horisonten kommer nya och fler regleringar, med mål att minska livsmedelsproduktionens miljöbelastning, vilka vi bönder skall förhålla oss till.

Även Sverige kommer att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. Här kan mjölkbranschen bidra med våra betande djur och tack vare vår växtföljd som innehåller mycket vall.

Det ska vara lönsamt för bonden att göra gott för miljön

Jag tror att det finns ett betydande antal mjölk- och nötköttsproducenter som kan tänka sig att avstå kemiska bekämpningsmedel i sin växtodling, med rätt ersättning från samhället.

För det ska vara lönsamt för bonden att göra gott för miljön. Eller åtminstone inte kostsamt. Det behövs fler morötter i ersättningssystemen och färre ”salta pinnar”.

Det behövs fler bönder som försörjer Sverige med mat, årets alla dagar. Det blir en stor och central utmaning för livsmedelsstrategi 2.0 att bidra till det.

Mikel Olofsson, är nionde generationens lantbrukare på Renbergsvattnets lantbruk i Västerbotten.

LÄS MER: En grundkurs i fotosyntes

LÄS MER: Någon ska producera mat i framtiden också

Spana i Husdjur!

Har du något ämne du vill att vi ska skriva om i Husdjur? Eller vill du själv skriva? Hör av dig till oss på husdjur@vxa.se eller telefon 010-471 09 42.