Årets Vallmästare®

Nu är det dags att kora nästa Vallmästare. Fram till den 30 november går det att nominera kandidater till Årets Vallmästare 2024.

Årets Vallmästare är tävlingen för mjölk- och nötköttsproducenter som med hjälp av ett grovfoder av högsta kvalitet lägger grunden för hög mjölkavkastning och god tillväxt på djuren.

Det är tidningarna Husdjur och Nötkött som tillsammans med Gård & Djurhälsan, Svenska Vallföreningen, Sveriges Lantbruksuniversitet och Växa Sverige står bakom utmärkelsen.

Syftet med Årets Vallmästare är att öka intresset för vallfrågor och lönsam vallproduktion. Tävlingen är till för alla nötkötts- och mjölkproducenter i Sverige som tack vare ett grovfoder av hög kvalitet når goda resultat i produktionen. Den genomförs för att uppmärksamma duktiga vallodlare och ge status till landets arealmässigt största gröda som också ligger till grund för en lönsam mjölk- och nötköttsproduktion.

Nu är det dags att nominera kandidater till nästa års tävling. Nominerade gårdar behöver kunna visa kompletta foderanalyser för relevant antal skördar. Analyserna inhämtas av juryn i samband med utvärderingen av kandidater. Det går bra att nominera sig själv, en kollega eller kund.

För- och efternamn
För- och efternamn

I juryn 2024 ingår: Per Rudengren, Svenska Vallföreningen, Nilla Nilsdotter-Linde och Rolf Spörndly, SLU, Anett Seeman, Gård & Djurhälsan, Jessica Stenvall, Växa Sverige, Linda Grimstedt, Husdjur, samt Ann Christin Olsson, Nötkött. 

 Tidigare pristagare
2023Göran, Susanne, Ida och Marcus Lagerstedt, Olasgård
2022Markus Brisbo, Brismene
2021Lisbeth och Tomas Riberth, Guarp
2020Amanda, Bengt, Jeanette och Andreas Sjöberg, JB holstein
2019Inställt pga torråret 2018
2018Per och Tore Larsson, Kårtorp Lantbruk
2017Thomas Rappe, Strömsrums gård
2016Lasse Larsson, Jon-Jons Lantbruk
2015Viktoria Luttu Wahlberg och Henrik Wahlberg
2014Richard och Lennart Johansson
2013Bröderna Bengtssons Lbr AB
2012Fredrik Hansson
2011Torbjörn och Jonas Holgersson
2010Magnus och Anki Sandin
2009Per-Åke Perers
2008Anna-Britta och Herbert Nyman
2007Peter Ingemarsson
2006Jonas och Anders Svensson
2005Peter och Kristina Olsson
2004Jan-Olof Oscarsson
2003Jonas och Torbjörn Holgersson