Årets Vallmästare 2021

Lisbeth och Tomas Riberth, Guarp i halländska Ullared, har utsetts till Årets vallmästare 2021.

Konkurrensen var tuff när tre gårdar gjorde upp om slutsegern i Årets Vallmästare 2021. Alla var mycket kvalificerade och uppfyller väl de krav som juryn ställer på en mästare – att med en tydlig strategi under flera år lyckas skörda en jämn kvalitet som utnyttjas väl i produktionen.

Juryn imponerades av Lisbeth och Tomas Riberths arbete med att omsätta sina gedigna kunskaper om grovfoderproduktion i praktiken. Gården vill ha ett ensilage av så hög kvalitet att korna kan äta större mängder och minska behovet av kraftfoder. I Guarp lagras ensilaget i rundbalar som körs ut direkt på foderbordet.

Motivering Årets Vallmästare 2021

Årets Vallmästare är en gård där kunskap omsätts i praktiken. Gårdens ägare har god kännedom om teorierna bakom ett bra grovfoder och ser till att använda dem i sin vallodling. Resultatet blir ett ensilage med genomgående jämna och höga näringsvärden och med god hygien, oavsett skördetidpunkt. Det utgör i sin tur den största andelen i foderstaten till mjölkkorna, som tackar för maten genom att mjölka över 12 000 kilo ECM per ko och år.

Lisbeth och Tomas Riberth driver Lisbeths föräldragård i Guarp utanför Ullared. De har en mjölkbesättning med 85 kor och brukar 100 hektar åker varav 60 hektar vall. Växtföljden består av tre år med vall följt av höstvete och vårkorn med insådd.

Priset består av rådgivning och foderanalyser från Växa Sverige, samt inträde och övernattning vid Borgeby Fältdagar.

För mer information:

Linda Grimstedt, chefredaktör Husdjur och juryns ordförande: 010 – 471 09 42

Lisbeth Riberth: 0731 43 95 56