Mjölkko som ligger på en bädd av spån. en del i mjölkkornas arbetsmiljö

Så påverkar stallet mjölkkornas arbetsmiljö

Forskning

Att utvärdera djurvälfärden på gård blir som en enkät om mjölkkornas arbetsmiljö. Växa har sammanställt resultaten från 18 forskningsartiklar, vilka visar på samband mellan stallmiljön och kornas välfärd.