Detaljbild av juver.

Vanligt med mastitbakterier hos nykalvade kvigor

Forskning

En femtedel av nykalvade kvigor i en studie hade bakterieinfektion i minst en juverdel. Staphylococcus chromogenes var det vanligaste fyndet.

Blåtunga sprids via svidknott. Här ses kor på bete under sommartid.

Ny typ av blåtunga närmar sig Sverige

Nyheter

Ett större utbrott av blåtunga drabbade ifjol Nederländerna. I Sverige följer myndigheterna smittspridningen noga, med förhoppningen att det dröjer innan smittan når hit.

Antalet vaccindoser ökar

Djurhälsa
Förskrivningen av vaccindoser till nötkreatur har mångdubblats på tio år. På Torps lantbruk har vaccinering för att få friskare djur blivit den sista pusselbiten i det förebyggande smittskyddsarbetet.

Mjölk och kött – en vinnande kombination

Annons
Inget lämnas åt slumpen i avelsarbetet på Skottorp Säteri AB. Enligt delägare Lars-Inge Gunnarsson finns det många fördelar för mjölkbönder att också ha köttproduktion på gården.

Oklara samband mellan djurvälfärd och lönsamhet

Forskning

God djurhälsa och en bra lönsamhet är viktiga faktorer för ett välmående mjölkföretag. Men det finns inga vetenskapligt underbyggda slutsatser kring sambandet mellan dem. Det gör det svårt att slå fast vilka åtgärder som betalar sig, exempelvis vid införandet av nya regelverk.

Kvinna som hälsar på en brun ko, stående på foderbordet i en ladugård.

Fokus på smittskydd i senaste Husdjur

Nyheter

Juverhälsan fortsätter att förbättras på svenska mjölkgårdar. I det senaste numret av Husdjur möter vi två gårdar som berättar om hur de arbetar med sitt smittskydd. Vi möter också Årets Mjölkbonde samt besöker en riktigt högavkastande besättning i USA.

Svartvit ko som klättrar på andra svartvita kor som en del i ett brunstbeteende.

Förlängt kalvningsintervall ger bättre fruktsamhet

Avel

Ett förlängt kalvningsintervall gjorde att förstakalvare hade lättare att bli dräktiga. De visade också tydligare brunster.

Enligt Vila-reglerna får djurägare inte ge kalk i samband med kalvningsförlamning. Men nu ska det testas i ett nytt pilotprojekt.

Vila-regler: Att ge kalk testas i nytt projekt

Nyheter

I ett nytt pilotprojekt kommer utvalda djurägare att själva få ge kalk vid kalvningsförlamning. Syftet är att ge underlag för en eventuell förändring av Vila-reglerna.

Att skapa en dödslista kan bidra till bättre effektivitet på gården, enligt Paulina Lingers.

Så kan dödslistan lyfta produktionen

Nyheter

Gör en dödslista över korna, skriv ner deras berättelse och involvera alla på gården i det arbetet. Då kan produktionen lyfta ytterligare. Det säger Paulina Lingers, veterinär och rådgivare på Växa.

Bild på klöv som lindas med blått bandage för behandling av klövsjukdom

Gårdar bättre på bandage vid behandling av klövsjukdom

Forskning

Antibiotika används alltmer sällan för att behandla digital dermatit och klövspaltsinflammation. Samtidigt har både lantbrukare och klövvårdare blivit bättre på att lägga bandage för att behandla kor med digital dermatit.

I de nya Vila-reglerna finns flera förändringar för anslutna besättningar. Här ses en veterinär skriva ut recept.

Flera nyheter i Vila-reglerna

Nyheter

Att fler veterinärer kan vara kopplade till en besättning och digitala veterinärbesök. Det är några av de nya reglerna för Villkorad läkemedelsanvändning, Vila.