Vallskörd på Stenvallens lantbruk. Här hackas vallen under skörden.

Vall och bete i fokus i årets fjärde nummer av Husdjur

Nyheter

På temat vall och bete möter vi gårdar som spolar diken för en högre skörd, där förberedelserna inför skörden börjar i februari och där betet sker på kornas villkor. Vi skriver också om delad kvävegiva och presenterar finalisterna i Årets Vallmästare.

Svartvita kor som galopperar mot kameran på en grön äng. Illustrerar artikel om betestävling.

Betestävling ska lyfta betet

Bete

För första gången kommer det i år att bli en betestävling i Sverige. Det är EU-projektet Grazing 4 Agro Ecology som genomför tävlingen i de åtta länder som medverkar.

Anders Wetterin om vargattacker

LRF vill se ny praxis vid vargattacker

Bete

Med fler vargar och revir i områden med mycket tamdjur ökar risken för vargattacker. LRF vill ändra nuvarande praxis för skyddsjakt på varg.

Baletite och SilotitePro minskar ensilageförlusterna

Annons

Flera gårdar med nötkreatur har i sommar drabbats av vargangrepp. En av dem är Bålby säteri i Närke.

Vargangrepp på kviga

Hans kviga togs i vargangrepp

Nyheter

Flera gårdar med nötkreatur har i sommar drabbats av vargangrepp. En av dem är Bålby säteri i Närke.

Virtuella stängsel testas i Sverige.

Virtuella stängsel verkar inte stressa djuren

Nyheter

Efter sommaren kommer Jordbruksverket att få ett nytt forskningsunderlag om virtuella stängsel. Det kan ligga till grund för ett beslut om det ska tillåtas i Sverige eller inte.

Nu är korna i sin rätta fålla

Bete
Med hjälp av drivgång och fållindelning har Bengt Engdahl fått snurr på betet på Månsagården. Bevattning har gett ett extra lyft och bidragit till att locka korna till fållorna längst bort.

Så undviker du sommartoppen

Bete
Sommaren kan vara en utmanande period för högproducerande mjölkkor. Här delar Olsbo gård i Sala och veterinär Paulina Lingers på Växa med sig av sina bästa tips för att hålla mjölken uppe och cellerna nere.

Kor påverkas tidigt av sommarvärmen

Forskning
Svenska mjölkkors produktion sjunker vid lägre temperatur än vad som tidigare antagits. Det visar ett pågående forskningsprojekt om extremväders påverkan på kornas hälsa.

Sprinklers lindrar mer än skugga

Forskning
Kor hanterar värmestress bättre när de får en sprinklerdusch på betet jämfört med skärmtak som ger skugga, fann forskare från Minnesotas universitet.

Husdjur 75 år: Betesråd som håller än

Husdjur 75 år
Redan när Tauno Turtinen började som rådgivare på 1950-talet var framgångsfaktorerna tidigt betessläpp, fållindelning och att skörda när korna inte hinner med.