Så undviker du sommartoppen

Bete

Sommaren kan vara en utmanande period för högproducerande mjölkkor. Här delar Olsbo gård i Sala och veterinär Paulina Lingers på Växa med sig av sina bästa tips för att hålla mjölken uppe och cellerna nere.

Kor påverkas tidigt av sommarvärmen

Forskning

Svenska mjölkkors produktion sjunker vid lägre temperatur än vad som tidigare antagits. Det visar ett pågående forskningsprojekt om extremväders påverkan på kornas hälsa.

Sprinklers lindrar mer än skugga

Forskning

Kor hanterar värmestress bättre när de får en sprinklerdusch på betet jämfört med skärmtak som ger skugga, fann forskare från Minnesotas universitet.

Husdjur 75 år: Betesråd som håller än

Husdjur 75 år

Redan när Tauno Turtinen började som rådgivare på 1950-talet var framgångsfaktorerna tidigt betessläpp, fållindelning och att skörda när korna inte hinner med.

Vall och bete i Husdjur 4

Nyheter

Det är dags att släppa ut djuren på bete, samtidigt som de ska växa eller mjölka bra. På Kalset mjölk följer Anna Samuelsson kvigornas tillväxt på betet och anser att förstagångsbetarna behöver stödutfodring för att inte tappa fart.

Virtuella stängsel testas i Sverige

Nyheter

Redan inför nästa sommar kan det bli möjligt med dispens för virtuella stängsel för nötkreatur på bete i Sverige.

Betesmark viktig resurs för att binda kol

Hållbarhet

Rätt skötta gräsmarker kan binda så mycket kol att de kompenserar för kornas utsläpp av växthusgaser och kanske mer därtill.
Läs tredje delen i Husdjurs populära serie om kon och klimatet.