Kor påverkas tidigt av sommarvärmen

Forskning

Svenska mjölkkors produktion sjunker vid lägre temperatur än vad som tidigare antagits. Det visar ett pågående forskningsprojekt om extremväders påverkan på kornas hälsa. Text: Lena-Mari Tamminen, epidemiolog, institutionen för kliniska vetenskaper, Sveriges lantbruksuniversitet En ko som producerar mjölk jämförs ofta med en maratonlöpare och fungerar, precis som professionella atleter, bäst under optimala förutsättningar. Temperaturmässigt är […]

Sprinklers lindrar mer än skugga

Forskning

Kor hanterar värmestress bättre när de får en sprinklerdusch på betet jämfört med skärmtak som ger skugga, fann forskare från Minnesotas universitet.

Husdjur 75 år: Betesråd som håller än

Husdjur 75 år

Redan när Tauno Turtinen började som rådgivare på 1950-talet var framgångsfaktorerna tidigt betessläpp, fållindelning och att skörda när korna inte hinner med.

Vall och bete i Husdjur 4

Nyheter

Det är dags att släppa ut djuren på bete, samtidigt som de ska växa eller mjölka bra. På Kalset mjölk följer Anna Samuelsson kvigornas tillväxt på betet och anser att förstagångsbetarna behöver stödutfodring för att inte tappa fart.

Virtuella stängsel testas i Sverige

Nyheter

Redan inför nästa sommar kan det bli möjligt med dispens för virtuella stängsel för nötkreatur på bete i Sverige.