Prenumerera

Husdjur är tidningen som genom inspirerande reportage förmedlar kunskap om mjölkproduktionens alla områden.

Tidningen vänder sig till dig som är företagare, anställd, leverantör, djurhälsopersonal, lärare, studerande eller på andra vis intresserad av svensk mjölkproduktion.

Vårt mål är att bidra till branschgemenskap, framtidstro och utveckling för alla de företag och medarbetare som finns inom mjölknäringen. Tidningen är redaktionellt och politiskt fristående.

Helårsprenumeration 2022

I en helårsprenumeration ingår 12 nummer/år, varav ett dubbelnummer, samt fri tillgång till vår e-tidning.

  • Ordinarie pris: 1024 SEK (exkl. moms)
  • Pris utland: 1354 SEK (inkl. porto, exkl. moms)
  • Rabatterat pris (Lantbruksstuderande, lärare på 
  • lantbruksskolor och SLU): 819 SEK (exkl. moms)
  • Rabatterat pris för medlemmar i Rådgivarna i Sjuhärad, Skånesemin och Växa Sverige: 860 SEK (exkl. moms)
  • Enbart digital prenumeration: 924 SEK (exkl. moms)
Husdjur 4 2022

Medlemmar i Växa Sverige beställer sin prenumeration direkt via Medlemsservice.

För övriga prenumerationer kontakta vår kundtjänst.

Beställ online: https://preno.se/vaxa/

E-post: prenumeration@preno.se

Telefon: 08-522 531 22

Har du några frågor är du välkommen att mejla eller ringa chefredaktör Linda Grimstedt.