Prenumerera

Husdjur är tidningen som genom inspirerande reportage förmedlar kunskap om mjölkproduktionens alla områden.

Tidningen vänder sig till dig som är företagare, anställd, leverantör, djurhälsopersonal, lärare, studerande eller på andra vis intresserad av svensk mjölkproduktion.

Vårt mål är att bidra till branschgemenskap, framtidstro och utveckling för alla de företag och medarbetare som finns inom mjölknäringen. Tidningen är redaktionellt och politiskt fristående.

Helårsprenumeration

I en helårsprenumeration ingår 12 nummer/år, varav ett dubbelnummer, samt fri tillgång till vår e-tidning.

  • Ordinarie pris: 1120 SEK (exkl. moms)
  • Ordinarie pris, två år: 2240 SEK (exkl. moms)
  • Pris utland: 1500 SEK (inkl. porto, exkl. moms)
  • Rabatterat pris (Lantbruksstuderande, lärare på lantbruksskolor och SLU): 890 SEK (exkl. moms)
  • Rabatterat pris för medlemmar i Rådgivarna i Sjuhärad, Skånesemin och Växa Sverige: 940 SEK (exkl. moms)
  • Enbart digital prenumeration: 1020 SEK (exkl. moms)
Husdjur 10 2022

Medlemmar i Växa Sverige beställer sin prenumeration direkt via Medlemsservice.

För övriga prenumerationer kontakta vår kundtjänst.

Beställ online: https://preno.se/vaxa/

E-post: prenumeration@preno.se

Telefon: 08-522 531 22

Har du några frågor är du välkommen att mejla eller ringa chefredaktör Linda Grimstedt.