Prenumerera

Husdjur är tidningen som genom inspirerande reportage förmedlar kunskap om mjölkproduktionens alla områden.

Tidningen vänder sig till dig som är företagare, anställd, leverantör, djurhälsopersonal, lärare, studerande eller på andra vis intresserad av svensk mjölkproduktion.

Vårt mål är att bidra till branschgemenskap, framtidstro och utveckling för alla de företag och medarbetare som finns inom mjölknäringen. Tidningen är redaktionellt och politiskt fristående.

Helårsprenumeration

I en helårsprenumeration ingår 12 nummer/år, varav ett dubbelnummer, samt fri tillgång till vår e-tidning.

  • Ordinarie pris: 1 232 SEK (1 306 inkl. moms)
  • Ordinarie pris, två år: 2 464 SEK (2 612 inkl. moms)
  • Medlemmar i Rådgivarna i Sjuhärad, Skånesemin och Växa Sverige: 1 034 SEK (1 096inkl. moms)
  • Pris utland: 1 632 SEK (inkl. porto, 1 730 inkl. moms)
  • Rabatterat pris (Lantbruksstuderande, lärare på lantbruksskolor och SLU): 980 SEK (1 039 inkl. moms)
  • Enbart digital prenumeration: 1 132 SEK (1 200 inkl. moms)
Husdjur 8 2023.

Medlemmar i Växa Sverige beställer sin prenumeration direkt via Medlemsservice.

För övriga prenumerationer kontakta vår kundtjänst.

Beställ online: http://vaxa.preno.se/

E-post: prenumeration@preno.se

Telefon: 08-522 531 22

Har du några frågor är du välkommen att mejla eller ringa chefredaktör Linda Grimstedt.