Istappar på mjölkningsroboten

Sträng vinterkyla utmanade mjölkgårdarna

Stallmiljö
Extremt låga temperaturer i början av året satte landets mjölkproducenter på hårda prov. Husdjur talade med tre djurägare om hur de klarat situationen.
Mjölkko som ligger på en bädd av spån. en del i mjölkkornas arbetsmiljö

Så påverkar stallet mjölkkornas arbetsmiljö

Forskning

Att utvärdera djurvälfärden på gård blir som en enkät om mjölkkornas arbetsmiljö. Växa har sammanställt resultaten från 18 forskningsartiklar, vilka visar på samband mellan stallmiljön och kornas välfärd.

Forskaren i blå overall driver en ko genom en snitslad bana för att mäta halkfria golv.

Mjuka och halkfria golv ger bättre ekonomi på gården

Forskning

Svenska mjölkbönder handlar med både plånboken och hjärtat när det kommer till val av golv för sina kor. En ny studie visar på sambanden mellan halkfria golv och ekonomi på gårdarna.

Baletite och SilotitePro minskar ensilageförlusterna

Annons

Klövbadet är en viktig del i det förebyggande arbetet för en bättre klövhälsa. På Nötcenter Viken var det svårt att hitta fungerande rutiner som passade med mjölkningen. Ett automatiskt klövbad blev lösningen på problemet.

Röd ko med vitt huvud som går igenom ett klövbad medan tre andra kor tittar på.

Automatiskt klövbad förbättrar klövhälsan på Viken

Djurhälsa

Klövbadet är en viktig del i det förebyggande arbetet för en bättre klövhälsa. På Nötcenter Viken var det svårt att hitta fungerande rutiner som passade med mjölkningen. Ett automatiskt klövbad blev lösningen på problemet.

Mjölkkor i liggbås med lätta hasskador.

Det ökar risken för hasskador

Stallmiljö

Mjölkkor kan ha svårt att hålla sig skadefria och det är vanligt att det uppstår hasskador. Forskning har ännu inte visat exakt hur skadorna uppstår och utvecklas över tid, men det är sannolikt ett resultat av både tryck och friktion mot underlaget.

Hinder för kor som en ko rundat för att ta sig till fodret.

Hinder inget hinder för kor

Forskning

Det är inget hinder för kor att utan demonstration av andra ta sig runt ett grindsystem till en foderhink. Det är slutsatsen från en studie kring kors sociala inlärningsförmågor.

Detaljbild person som klipper en ko med klippmaskin.

5 säkra tips för dig som ska klippa kor

Stallmiljö

Att klippa kor kräver välskött utrustning, lugn hantering och säkerhetstänk. Här är expertens bästa tips för en bra arbetsdag med klippmaskinen.

Installning med stalltvätt.

Dags för installning i Husdjur 8

Nyheter

Det börjar bli dags för installning. I Husdjur 8 tittar vi på den årliga stallrengöringen där det gäller att tänka lite extra när stallet inte kan tömmas helt över sommaren. Vi går också igenom förutsättningarna för kommande foderstater, utifrån årets varierande vallskördar.

Kor hittar i mörker utan belysning

Forskning

Ett försök på SLU visade att kor kan navigera genom en hinderbana i mörker. Det indikerar att de inte behöver nattbelysning för att kunna hitta under dygnets mörka timmar.

Kornas ålder samt laktationsstadie påverkar deras sociala liv, samt var i ladugården de umgås.

Kornas sociala liv påverkas av laktationen

Forskning
Kornas ålder samt laktationsstadie påverkar deras sociala liv, samt var i ladugården de umgås. Det visar en ny studie vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.