Mjölkkor i liggbås med lätta hasskador.

Det ökar risken för hasskador

Stallmiljö

Mjölkkor kan ha svårt att hålla sig skadefria och det är vanligt att det uppstår hasskador. Forskning har ännu inte visat exakt hur skadorna uppstår och utvecklas över tid, men det är sannolikt ett resultat av både tryck och friktion mot underlaget.

Hinder för kor som en ko rundat för att ta sig till fodret.

Hinder inget hinder för kor

Forskning

Det är inget hinder för kor att utan demonstration av andra ta sig runt ett grindsystem till en foderhink. Det är slutsatsen från en studie kring kors sociala inlärningsförmågor.

Detaljbild person som klipper en ko med klippmaskin.

5 säkra tips för dig som ska klippa kor

Stallmiljö

Att klippa kor kräver välskött utrustning, lugn hantering och säkerhetstänk. Här är expertens bästa tips för en bra arbetsdag med klippmaskinen.

Installning med stalltvätt.

Dags för installning i Husdjur 8

Nyheter

Det börjar bli dags för installning. I Husdjur 8 tittar vi på den årliga stallrengöringen där det gäller att tänka lite extra när stallet inte kan tömmas helt över sommaren. Vi går också igenom förutsättningarna för kommande foderstater, utifrån årets varierande vallskördar.

Kor hittar i mörker utan belysning

Forskning

Ett försök på SLU visade att kor kan navigera genom en hinderbana i mörker. Det indikerar att de inte behöver nattbelysning för att kunna hitta under dygnets mörka timmar.

Kornas ålder samt laktationsstadie påverkar deras sociala liv, samt var i ladugården de umgås.

Kornas sociala liv påverkas av laktationen

Forskning
Kornas ålder samt laktationsstadie påverkar deras sociala liv, samt var i ladugården de umgås. Det visar en ny studie vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Halksäkra golv i kostall

Det ger halksäkra golv i kostallet

Forskning
Åtgärder för att minska halka i gödselgångar varierar i effektivitet och försämras vid dålig golvhygien och med tiden. Skillnader mellan olika golvsystem har komplexa orsaker och kan ha bakomliggande faktorer som påverkar lantbrukarnas golvval.

Unga bönder har mjölkkor igen

Porträtt
För Paulina och Charlie West har drömmen blivit sann. Efter många års kamp står en ny ladugård färdig och de kan äntligen kalla sig mjölkbönder igen.

Smarta byggen i senaste Husdjur

Nyheter
Bygglösningar som underlättar i vardagen utgör stora delar av innehållet i det senaste numret av Husdjur. Vi träffar bland annat Anders Bengtsson på Stöpafors som byggt ett instegsstall för nykalvade.

Små skillnader i djurhälsa mellan olika liggytor

Forskning
Djurhälsan i kompoststall och stall med liggbås jämfördes på gårdar i sex europeiska länder. Resultaten visar att det är större skillnad mellan enskilda gårdar än mellan olika system.