En grå ko tittar fram över ryggen på en annan ko.

Mjölkkons livslängd påverkar både miljö och ekonomi

Forskning

En förbättrad fruktsamhet i besättningen minskar behovet av rekryteringskvigor och ökar kornas livslängd. Samtidigt kan det förbättra gårdens ekonomi och sänka metanutsläppen. Det är slutsatser från en simuleringsstudie om hållbarhet i mjölkproduktionen.

Ko vid vattenkar

Lantbruket möter klimatförändringarna tidigare än väntat

Nyheter
Klimatförändringarna har inträffat snabbare än vad som förutspåddes för drygt 20 år sedan. Torkan 2018 gav erfarenhet och krisberedskap som dock behöver vidareutvecklas. Det framgår i den reviderade rapporten Gradvis.

Inte ens grönt stål kan stilla hunger

Spaning

Klimat och krig går hand i hand med brist på mat. I Norrland finns förutsättningar för att fortsätta föda världen. Men då måste samhället skapa förutsättningar. För inte ens grönt stål kan göra människor mätta, skriver journalistprofilen Sverker Olofsson i sin spaning för Husdjur.

Baletite och SilotitePro minskar ensilageförlusterna

Annons

En forskningsbaserad framtidsvision innan millennieskiftet gav en skiss på en ökad mjölkproduktion och ökad självförsörjningsgrad. Nu är framtiden här och många delar av visionen återstår att uppfylla.

Mjölkko vilar på bete i Hälsingland.

Jordbrukets framtidsvision kvar på 1990-talet

Forskning

En forskningsbaserad framtidsvision innan millennieskiftet gav en skiss på en ökad mjölkproduktion och ökad självförsörjningsgrad. Nu är framtiden här och många delar av visionen återstår att uppfylla.

Fyra glasflaskor fyllda med gödsel och rödalger för experiment om hur alger kan minska metanutsläpp från gödsel.

Rödalger kan minska metanutsläpp från gödsel

Forskning

Att rödalger kan minska metanutsläppen från kornas fodersmältning är känt sedan tidigare. Nu visar forskning vid SLU i Umeå att algen även minskar metanutsläpp från gödsel, om den blir tillsatt inför lagring.

Mjölkko vilar på bete i Hälsingland.

Kraftigt minskat metanutsläpp från svenska mjölkkor

Forskning

Kornas metanutsläpp lyfts ofta fram i klimatdebatten. I en ny rapport från SLU visas hur metanutsläppen från svenska nötkreatur minskat både totalt och per kilo produkt sedan koantalet var som högst.

Kunder handlar över disk i en gårdsbutik. Ett sätt att skapa hållbarhet i lantbruket.

Närhet till kunden skapar hållbarhet i lantbruket

Forskning

Många utmaningar kopplade till hållbarhet i lantbruket bottnar i befintliga produktions- och konsumtionsmönster. En doktorsavhandling vid SLU undersökte vad som får gårdar att ställa om till hållbara affärsmodeller och vad som ska till för att fler ska lyckas med det samma.

Niclas Sjöskog, mjölkbonde, skriver om EU-kommissionen och dess beslut.

EU-kommissionen kastar ut barnet med badvattnet

Spaning

Viljan från EU-kommissionen att införa förordningar innan mandatperioden går ut riskerar att leda till ogenomtänkta konsekvenser för livsmedelsproduktionen länder som Sverige och Finland. Det menar finske mjölkföretagaren Niclas Sjöskog i sin spaning för Husdjur.

Metan en inkomstkälla för bönder i framtiden

Vem hade kunnat tro detta, 2023?

Spaning

Markus Hoffman skriver en hälsning från en framtid då gårdar får betalt för att fånga in metan. I hans vision kan obrukbara marker plötsligt bli en värdefull resurs.

Effekt av rödalger avtar med tiden

Forskning
Svenska mjölkkor som utfodrades med rödalger fick först en minskad metanproduktion. Men efter en tid avtog effekten.