Stegvis avvänjning minskar stress i ko-kalv-system

Forskning

Att låta kalven gå kvar med kon efter födseln kan ge ökad välfärd för ko och kalv genom att de får utföra naturliga och högt motiverade beteenden. Men det är också kopplat till en mer utmanande avvänjning.

Vy av datorskärm som visar kurvor för BHB i en besättning.

Förlamning och högt BHB vanligare i ekobesättningar

Forskning

Förekomsten av förlamning/kramper samt högt BHB-värde skiljer sig mellan ekologiska och konventionella besättningar. Det pekar på behov av riktad rådgivning inom näringsförsörjning och hälsa.

Värmebehandling skonsam mot mjölken

Forskning

Mjölk genomgår värmebehandling för att ta bort skadliga bakterier. Hur dess innehåll av näringsämnen påverkas har undersökts i en kommande avhandling från Lunds universitet.

Baletite och SilotitePro minskar ensilageförlusterna

Annons

En forskningsbaserad framtidsvision innan millennieskiftet gav en skiss på en ökad mjölkproduktion och ökad självförsörjningsgrad. Nu är framtiden här och många delar av visionen återstår att uppfylla.

Mjölkko vilar på bete i Hälsingland.

Jordbrukets framtidsvision kvar på 1990-talet

Forskning

En forskningsbaserad framtidsvision innan millennieskiftet gav en skiss på en ökad mjölkproduktion och ökad självförsörjningsgrad. Nu är framtiden här och många delar av visionen återstår att uppfylla.

En röd och en svartvit ko i en hage vid ett vägskäl.

Så påverkas kornas vitaminbehov under betesperioden

Forskning

Att tillgodose kornas vitaminbehov i foderstater är lätt men förtjänar eftertanke. Vid ett webbinarium presenterades uppdaterade näringsrekommendationer och hur de kan förväntas svara när vitaminer ges på rätt sätt.

Detaljbild av juver.

Vanligt med mastitbakterier hos nykalvade kvigor

Forskning

En femtedel av nykalvade kvigor i en studie hade bakterieinfektion i minst en juverdel. Staphylococcus chromogenes var det vanligaste fyndet.

Mjölkkor vid ett foderbord. Djuren är korsningar mellan raserna jersey, holstein och SRB.

Så kan grisproduktionen inspirera till avelsstruktur för mjölkkor

Avel

I princip kan alla besättningar i Kokontrollen få fram en semintjur men i grisproduktionen kommer alla renrasiga avelsdjur från några få avelsbesättningar. En dansk simuleringsstudie gör ett tankeexperiment kring en annan avelsstruktur för mjölkkor.

Kalv som dricker ur en hink med napp.

Robusta kalvar skäl till högre mjölkgiva

Forskning

Daglig mjölkgiva till mjölkraskalvar varierar stort mellan gårdar, från 4 till över 10 liter. Vad som påverkar mjölkutfodringsstrategin har blivit undersökt i en svensk intervjustudie.

Oklara samband mellan djurvälfärd och lönsamhet

Forskning

God djurhälsa och en bra lönsamhet är viktiga faktorer för ett välmående mjölkföretag. Men det finns inga vetenskapligt underbyggda slutsatser kring sambandet mellan dem. Det gör det svårt att slå fast vilka åtgärder som betalar sig, exempelvis vid införandet av nya regelverk.

Svartvit ko som klättrar på andra svartvita kor som en del i ett brunstbeteende.

Förlängt kalvningsintervall ger bättre fruktsamhet

Avel

Ett förlängt kalvningsintervall gjorde att förstakalvare hade lättare att bli dräktiga. De visade också tydligare brunster.