Detaljbild av juver.

Vanligt med mastitbakterier hos nykalvade kvigor

Forskning

En femtedel av nykalvade kvigor i en studie hade bakterieinfektion i minst en juverdel. Staphylococcus chromogenes var det vanligaste fyndet.

Mjölkkor vid ett foderbord. Djuren är korsningar mellan raserna jersey, holstein och SRB.

Så kan grisproduktionen inspirera till avelsstruktur för mjölkkor

Avel

I princip kan alla besättningar i Kokontrollen få fram en semintjur men i grisproduktionen kommer alla renrasiga avelsdjur från några få avelsbesättningar. En dansk simuleringsstudie gör ett tankeexperiment kring en annan avelsstruktur för mjölkkor.

Kalv som dricker ur en hink med napp.

Robusta kalvar skäl till högre mjölkgiva

Forskning

Daglig mjölkgiva till mjölkraskalvar varierar stort mellan gårdar, från 4 till över 10 liter. Vad som påverkar mjölkutfodringsstrategin har blivit undersökt i en svensk intervjustudie.

Mjölk och kött – en vinnande kombination

Annons
Inget lämnas åt slumpen i avelsarbetet på Skottorp Säteri AB. Enligt delägare Lars-Inge Gunnarsson finns det många fördelar för mjölkbönder att också ha köttproduktion på gården.

Oklara samband mellan djurvälfärd och lönsamhet

Forskning

God djurhälsa och en bra lönsamhet är viktiga faktorer för ett välmående mjölkföretag. Men det finns inga vetenskapligt underbyggda slutsatser kring sambandet mellan dem. Det gör det svårt att slå fast vilka åtgärder som betalar sig, exempelvis vid införandet av nya regelverk.

Svartvit ko som klättrar på andra svartvita kor som en del i ett brunstbeteende.

Förlängt kalvningsintervall ger bättre fruktsamhet

Avel

Ett förlängt kalvningsintervall gjorde att förstakalvare hade lättare att bli dräktiga. De visade också tydligare brunster.

Två svartvita kalvar i en inhägnad tittar nyfiket upp bredvid en grön napphink.

Högre mjölkgiva ger friskare kalvar

Forskning

Kalvar som får en en högre mjölkgiva med mer än åtta liter mjölk per dygn får en högre tillväxt och leker mer än andra kalvar. Det visar en forskningsgenomgång.

Mer uthållig laktation hos fodereffektiva kor

Forskning

Foder är ofta den största kostnaden i mjölkproduktionen. Därför är hög fodereffektivitet viktigt för lönsamheten, men även för till exempel ett lågt klimatavtryck. En svensk studie visar bland annat på mer uthållig laktation hos fodereffektiva kor.

Bild på klöv som lindas med blått bandage för behandling av klövsjukdom

Gårdar bättre på bandage vid behandling av klövsjukdom

Forskning

Antibiotika används alltmer sällan för att behandla digital dermatit och klövspaltsinflammation. Samtidigt har både lantbrukare och klövvårdare blivit bättre på att lägga bandage för att behandla kor med digital dermatit.

Fyra glasflaskor fyllda med gödsel och rödalger för experiment om hur alger kan minska metanutsläpp från gödsel.

Rödalger kan minska metanutsläpp från gödsel

Forskning

Att rödalger kan minska metanutsläppen från kornas fodersmältning är känt sedan tidigare. Nu visar forskning vid SLU i Umeå att algen även minskar metanutsläpp från gödsel, om den blir tillsatt inför lagring.

En nyfödd kalv i halmen intill en svartvit ko.

Så tänker gårdar om ko med kalv i Norge

Forskning

Trygga relationer med korna gör det lättare att hantera kalvarna i ett ko-med-kalvsystem. Det är en av erfarenheterna från djupintervjuer om ko med kalv i Norge.