Effekt av rödalger avtar med tiden

Forskning

Svenska mjölkkor som utfodrades med rödalger fick först en minskad metanproduktion. Men efter en tid avtog effekten.

Så hålls ko och kalv ihop i Europa

Forskning

Intresset för att hålla mjölkko tillsammans med kalv ökar bland europeiska lantbrukare. För att få mer information om hur systemet används utfördes en enkätstudie i sex europeiska länder.

Skogen kan ge nödfoder vid grovfoderbrist

Forskning

I tider av grovfoderbrist finns behov av att finna andra råvaror att ersätta ensilaget med. Träspån från inhemska trädslag kan vara ett alternativ visar två olika försök.

Små skillnader i djurhälsa mellan olika liggytor

Forskning

Djurhälsan i kompoststall och stall med liggbås jämfördes på gårdar i sex europeiska länder. Resultaten visar att det är större skillnad mellan enskilda gårdar än mellan olika system.

Mykoplasma nästan bara i södra Sverige

Forskning

Stora regionala skillnader i andelen gårdar infekterade med Mycoplasma bovis visades i en tankmjölksundersökning av Sveriges alla mjölkbesättningar.

Flera riskfaktorer för digital dermatit

Forskning

Lösdrift är den enskilt största riskfaktorn för digital dermatit. Det visar en studie som undersökt riskfaktorer i norska besättningar.

Ensilage alternativ till att tröska åkerböna

Forskning

Helsädesensilage på åkerböna kan höja avkastningen, men kan inte ersätta raps som proteinfodermedel. Det visar en finsk studie.

Tidig torkstress under årets vallsäsong

Forskning

Torkstressen inföll tidigt i vallen i år på fyra undersökta platser i Sverige. Genom att sätta in bevattning när grödan behöver den kan skörden öka med 20–30 procent.

Värmelampa bra för kalvars tillväxt

Forskning

Temperaturen i stallet, samt användning av värmelampa, påverkar tillväxten hos nyfödda kalvar. Kalvtäcken ger ingen direkt effekt på tillväxten. Det visar en brittisk studie.

Foderstat ger olika tillväxt beroende på ras

Forskning

Det blir skillnad på såväl tillväxt som fruktsamhet vid två olika foderstater, beroende på vilken ras kvigorna har. Det visar forskning från Danmarks nötforskningscenter, DKC.