Kor påverkas tidigt av sommarvärmen

Forskning

Svenska mjölkkors produktion sjunker vid lägre temperatur än vad som tidigare antagits. Det visar ett pågående forskningsprojekt om extremväders påverkan på kornas hälsa. Text: Lena-Mari Tamminen, epidemiolog, institutionen för kliniska vetenskaper, Sveriges lantbruksuniversitet En ko som producerar mjölk jämförs ofta med en maratonlöpare och fungerar, precis som professionella atleter, bäst under optimala förutsättningar. Temperaturmässigt är […]

Sprinklers lindrar mer än skugga

Forskning

Kor hanterar värmestress bättre när de får en sprinklerdusch på betet jämfört med skärmtak som ger skugga, fann forskare från Minnesotas universitet.

Antikroppar efter BRSV avtar snabbt

Forskning

Mängden antikroppar sjunker snabbt efter infektion med BRSV. Det visar ett examensarbete från veterinärprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Bättre ekonomi behöver inte fresta på miljön

Forskning

Många mjölkgårdar kan växa ekonomiskt, utan att miljöpåverkan ökar. I en studie hittades flera gårdar som kan tjäna som inspiration för andra.

Tiden runt kalvning viktig för klövhälsan

Forskning

Både lång ståtid per dag och lång ståtid mellan viloperioder veckorna efter kalvningen har kopplats till högre odds för sulhornsskador på kommersiella gårdar.