Öppen fodersilo täckt av plast. Vildjäst kan orsaka varmgång.

Vildjäst – oönskade gäster i fodersilon

Forskning

Vildjäst är jästsvampar som finns naturligt i ensilage. Vid ensilering kan vildjäst skapa problem när syre får tillträde till ensilaget under lagring eller då man öppnar silon. Då vaknar jästen till liv och du märker att det tar värme i silon eller foderblandningen.

Bedömning av mjölkkors hull genom kontroll av svansfästet.

Mjölkkors hull ett tecken på djurvälfärd

Forskning

Att bedöma av mjölkkors hull är ett bra verktyg för effektiv foderstyrning. Men hull kan även användas för att utvärdera djurvälfärd. Det visar en genomgång av aktuell forskning.

Mjölkko vilar på bete i Hälsingland.

Kraftigt minskat metanutsläpp från svenska mjölkkor

Forskning

Kornas metanutsläpp lyfts ofta fram i klimatdebatten. I en ny rapport från SLU visas hur metanutsläppen från svenska nötkreatur minskat både totalt och per kilo produkt sedan koantalet var som högst.

Kunder handlar över disk i en gårdsbutik. Ett sätt att skapa hållbarhet i lantbruket.

Närhet till kunden skapar hållbarhet i lantbruket

Forskning

Många utmaningar kopplade till hållbarhet i lantbruket bottnar i befintliga produktions- och konsumtionsmönster. En doktorsavhandling vid SLU undersökte vad som får gårdar att ställa om till hållbara affärsmodeller och vad som ska till för att fler ska lyckas med det samma.

Margareta Emanuelson på foderbord. Arrangör av mjölkveckan.

Snart dags för mjölkveckan

Företag
Under andra halvan av oktober arrangerar Sveriges lantbruksuniversitet mjölkveckan.
Kalv som diar. Ett sätt att få antikroppar.

Höga nivåer av antikroppar gör skillnad för kalven

Ungdjur

Kalvar som fått höga nivåer av antikroppar via råmjölk har lägre risk för diarré och dödlighet. De har också högre chans att bli dräktiga, visar en studie vid universitetet i Michigan.

Mjölkkor i liggbås med lätta hasskador.

Det ökar risken för hasskador

Stallmiljö

Mjölkkor kan ha svårt att hålla sig skadefria och det är vanligt att det uppstår hasskador. Forskning har ännu inte visat exakt hur skadorna uppstår och utvecklas över tid, men det är sannolikt ett resultat av både tryck och friktion mot underlaget.

Hinder för kor som en ko rundat för att ta sig till fodret.

Hinder inget hinder för kor

Forskning

Det är inget hinder för kor att utan demonstration av andra ta sig runt ett grindsystem till en foderhink. Det är slutsatsen från en studie kring kors sociala inlärningsförmågor.

Jodhalten i kornas kraftfoder ska öka.

Rapsfoder minskar jodhalten i kornas mjölk

Forskning

Mjölk är en av de produkter som hjälper till att fylla det dagliga behovet av jod för människor. Men på senare år har jodhalten i mjölkråvaran sjunkit. Därför behöver tillsatsen av jod i mjölkkornas foder nu öka.

Obduktion av kor är bra i det förebyggande djurhälsoarbetet

Obduktion av kor bra hjälp i hälsoarbetet

Djurhälsa

Med obduktion av kor går det att fastställa orsaken till att en ko har dött. En finsk studie visar att den informationen kan användas till att utveckla metoder för att sänka dödligheten.