En fråga om inställning

Opinion

Ledare

Framtiden behöver hållbar energi

Opinion

Lantbruket behöver hållbara lösningar för sitt energibehov. Lisbeth Karlsson reflekterar över utvecklingen.

Lantbruket är ryggraden i svensk beredskap

Opinion

En redan låg försörjningsgrad riskerar att bli ännu lägre i Ukrainakrisens och kostnadsökningarnas spår, skriver Lisbeth Karlsson i Husdjur nr 4 2022.

Både kvinnor och män har rätt att vara normalbra

Opinion

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen och Linda Grimstedt skriver om vägen till ett jämställt lantbruk.

Sätt mål för din verksamhet

Opinion

Framgångsrika idrottare skapar sig tidigt en målbild om vad de vill uppnå. Sen börjar det hårda arbetet med att nå dit. Läs Lisbeth Karlssons ledare om hur mjölkproduktionen kan inspireras av idrotten.

Dags att ta tjuren vid hornen

Opinion

Användningen av egen tjur är lite av en offentlig hemlighet. Ingen pratar om det, men gårdstjurarna står för var sjätte kalv. Det skriver Ann Christin Olsson om i ledaren.

Visa varför mjölken hör framtiden till

Opinion

Ska mjölknäringen vara en del av framtiden, behöver samhället förstå varför det är en bra idé. Det skriver Linda Grimstedt i sin ledare om att berätta fakta så att folk förstår.

Dags för mjölken att kötta på

Opinion

Mjölkstatistiken går att tolka både positivt och negativt, lite beroende på vilket tidsperspektiv man har. Om detta skriver Ann Christin Olsson i sin ledare.

Ledare: 1800-talsnivå Stefan Löfven!

Opinion

I och med avskaffandet av rollen som landsbygdsminister organiseras den svenska jordbrukspolitiken på samma vis som på 1800-talet, skriver Linda Grimstedt i sin ledare.

Efter regn kommer (för mycket?) sol

Opinion

Det är lätt att känna ryggen krökas av alla pålagor, regler och krav som lantbruket lyder under. Men ska något prioriteras är det kanske ändå klimatmålen. Det skriver Linda Grimstedt i sin senaste ledare.