Världen är som en tonårsfamilj i kris

Opinion

Som förälder gäller det att stå tryggt när det gungar i en tonårsfamilj. Så behöver lantbruket också göra för att visa en långsiktigt framkomlig väg till en hållbar framtid. Det skriver Linda Grimstedt i sin ledare.

Kvittot på året som gått

Opinion
Kokontrollens årskörning går att likna vid ett bokslut för mjölkproduktionen. Med nyckeltal ur resultatet kan nya mål sättas för besättningen, skriver Lisbeth Karlsson i sin ledare.

Smittskydd är svinviktigt

Opinion

Vikten av ett gott smittskydd är högaktuellt i och med utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland. Gårdar som redan kommit långt i arbetet har en fördel den dag en smitta bryter ut, skriver Linda Grimstedt i sin ledare.

Torka och skyfall är det nya normala

Opinion

Återkommande torka och skyfall ger mindre utrymme till att lämna vädrets makter åt slumpen. Gårdar behöver göra åtgärder för att säkra odlingen och samhället behöver vara med och bekosta insatserna, skriver Linda Grimstedt i sin ledare.

Vårda källan och värna vattnet

Opinion
När konkurrensen om dricksvatten ökar blir det viktigare att kunna visa att jordbrukets bevattningsdammar inte fylls med grundvatten, skriver Lisbeth Karlsson i sin ledare i Husdjur nr 6/7 2023.

Fram med fakta om mjölk-produktionen

Opinion

Kunskap är aldrig fel, det är hur den används som spelar roll. De pågående studierna om kor på stall och kor med kalv ger ny fakta om mjölkproduktionen och bäddar för välgrundade beslut, skriver chefredaktör Linda Grimstedt i sin ledare.

Maten är värd mer än en guldkant

Opinion
Maten på tallriken är värd mycket mer än den guldkant som omgärdar den. Därför är det bekymmersamt om konsumenterna inte tycker sig ha råd med den när kostnaderna ökar, skriver chefredaktör Linda Grimstedt i sin ledare.

Onödigt spännande kring biogasen

Opinion
Det plötsliga beskedet att den svenska biogasen inte längre är skattebefriad kom i helt fel tid för branschen. Nu gäller det att regeringen visar att den menar allvar med att vilja stötta satsningen på biogas, skriver Linda Grimstedt i sin ledare.

Vem får ge sig i frågan om betet?

Opinion

Utredningen om stärkt konkurrenskraft lär med största sannolikhet handla om hur beteslagen påverkar svensk mjölkproduktion. Är det de svenska eller europeiska reglerna som är enklast att ändra, frågar sig chefredaktör Linda Grimstedt i sin ledare.

Ledare: Vi rustar oss för kriserna

Opinion
När vi gick in i år 2022 var det få som kunde ana vilket omvälvande år det skulle bli. Att nästan vara igenom coronapandemin ingav en falsk känsla av att ”nu kan det bara bli bättre”. Så fel vi hade.