Hur mycket data har du råd att förlora?

Opinion

Att drabbas av en it-attack på mjölkgården är en mardröm ingen vill vara med om. It-säkerheten på gårdsnivå blir allt viktigare och som mjölkföretagare gäller det att vara förberedd, skriver Camilla Olsson i sin ledare.

Jordbruket förtjänar större utrymmet i EU-valet

Opinion

Även om avståndet till Bryssel känns långt, påverkar de beslut som tas där direkt på gårdsplanen. Därför är det så viktigt att lantbruksbranschen kräver politiker som vill engagera sig i jordbruket, vid EU-valet den 9 juni, skriver Linda Grimstedt i sin ledare.

Låt dig smittas av tankesätt – inte virus

Opinion
Svensk djurhållning är i framkant med goda hygienrutiner och smittskyddet är väl utvecklat. Men smitta kan trots alla försiktighetsåtgärder ändå ta sig in i besättningen.

Mjölk och kött – en vinnande kombination

Annons
Inget lämnas åt slumpen i avelsarbetet på Skottorp Säteri AB. Enligt delägare Lars-Inge Gunnarsson finns det många fördelar för mjölkbönder att också ha köttproduktion på gården.

Tekning på ny planhalva

Opinion

Tillgången på mjölkråvara globalt har gjort flera kraftiga svängningar de senaste åren. Nu minskar produktionen i världen, samtidigt som invägningen i Sverige ökar och mjölkpriset stiger. Det blir som en tekning på en ny planhalva, skriver Linda Grimstedt i sin ledare.

Ett vanligt ovanligt år

Opinion

Ännu ett ovanligt år har gått. Chefredaktör Linda Grimstedt resonerar i sin ledare om att det kan vara dags att vänja sig vid att det ovanliga är det nya normala.

Världen är som en tonårsfamilj i kris

Opinion

Som förälder gäller det att stå tryggt när det gungar i en tonårsfamilj. Så behöver lantbruket också göra för att visa en långsiktigt framkomlig väg till en hållbar framtid. Det skriver Linda Grimstedt i sin ledare.

Kvittot på året som gått

Opinion
Kokontrollens årskörning går att likna vid ett bokslut för mjölkproduktionen. Med nyckeltal ur resultatet kan nya mål sättas för besättningen, skriver Lisbeth Karlsson i sin ledare.

Smittskydd är svinviktigt

Opinion

Vikten av ett gott smittskydd är högaktuellt i och med utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland. Gårdar som redan kommit långt i arbetet har en fördel den dag en smitta bryter ut, skriver Linda Grimstedt i sin ledare.

Torka och skyfall är det nya normala

Opinion

Återkommande torka och skyfall ger mindre utrymme till att lämna vädrets makter åt slumpen. Gårdar behöver göra åtgärder för att säkra odlingen och samhället behöver vara med och bekosta insatserna, skriver Linda Grimstedt i sin ledare.

Vårda källan och värna vattnet

Opinion
När konkurrensen om dricksvatten ökar blir det viktigare att kunna visa att jordbrukets bevattningsdammar inte fylls med grundvatten, skriver Lisbeth Karlsson i sin ledare i Husdjur nr 6/7 2023.