Superkon Wilhelmine har mjölkat 200 ton.

Wilhelmine första svenska ko över 200 ton

Avkastning

Fantastiska 697 Wilhelmine får VIP-behandling med egen box och fri tillgång på kraftfoder. Det har hon tackat för genom att nyligen passera 200 ton mjölk.

Ingen mjölkminskning med längre laktation

Forskning
De första resultaten från en studie om förlängt kalvningsintervall över två laktationer är klara. De visar att det på gårdsnivå inte blev någon minskad mjölkmängd och att systemet kan fungera för förstakalvare i högavkastande besättningar.
Beda, en långmjölkare.

Beda har mjölkat fyra år i sträck

Avkastning
755 Beda är en riktig långmjölkare. Efter sin första kalvning har hon oavbrutet mjölkat på i drygt fyra år med bra avkastning.

Färre hinder ger mer mjölk

Avkastning
För andra året i rad är Geddeholms gård Sveriges högst avkastande ekologiska besättning. Gårdens strategi är att minimera antalet saker som hindrar korna från att mjölka på topp.

Tufft år påverkade medelavkastningen

Nyheter
Medelavkastningen per ko sjönk något under kontrollåret 2021-2022. Antalet kor och besättningar i kontroll har också fortsatt att minska. Ett ekonomiskt tufft år i kombination med teknikutvecklingen anges som tänkbara orsaker.