Beda, en långmjölkare.

Beda har mjölkat fyra år i sträck

Avkastning

755 Beda är en riktig långmjölkare. Efter sin första kalvning har hon oavbrutet mjölkat på i drygt fyra år med bra avkastning.

Färre hinder ger mer mjölk

Avkastning

För andra året i rad är Geddeholms gård Sveriges högst avkastande ekologiska besättning. Gårdens strategi är att minimera antalet saker som hindrar korna från att mjölka på topp.

Tufft år påverkade medelavkastningen

Nyheter

Medelavkastningen per ko sjönk något under kontrollåret 2021-2022. Antalet kor och besättningar i kontroll har också fortsatt att minska. Ett ekonomiskt tufft år i kombination med teknikutvecklingen anges som tänkbara orsaker.