Mjölkkor på bete

Mjölkkon bidrar till mättnad och trygghet – samt fred

Mjölkkon bidrar till fred och är många gånger livsavgörande på utsatta platser runt om i världen. Det tycker Johan Sjöblom i sin Spaning.
Kycklingbranschen kanske kan inspirera mjölkproducenter skriver Camilla Rosman i sin spaning. På bilden syns två SRB-kor på bete.

Reflektion från en annan del av livsmedelsproduktionen

Spaning

I all livsmedelsproduktion är lönsamhet och friska djur viktigt. I sin spaning skriver Camilla Rosman, avelschef för Viking Red hos Viking Genetics, om hur mjölkproducenter kan inspireras av kollegorna i kycklingbranschen.

En flicka med hörselkåpor bredvid en skylt med pilar som pekar mot länderna Frankrike, Nederländerna, Irland, Belgien, Tyskland, Grekland, Spanien, Sverige, Storbritannine och Italien.

Från tysk översättare till svensk cowgirl

Familj

Hon visste inte vad hon ville göra med livet och tog chansen att åka till Sverige och arbeta med kor. I sin spaning berättar Svenja Ohlsen om hon som tysk översättare kom att hitta både kärleken och en ny livsstil som svensk cowgirl.

Mjölk och kött – en vinnande kombination

Annons
Inget lämnas åt slumpen i avelsarbetet på Skottorp Säteri AB. Enligt delägare Lars-Inge Gunnarsson finns det många fördelar för mjölkbönder att också ha köttproduktion på gården.
En domare i ringen på koutställning.

Så blir koutställning något för alla

Spaning

Ett glatt hej, att hjälpa någon att torka bajs, eller att vänligt putta på en ko som stannat i gången. Det är sätt att skapa en trevlig stämning på en koutställning och på så vis locka fler att ta del av gemenskapen. Det skriver Amanda Sjöland i sin spaning.

Även gamla döda kor väcker varma känslor. Här är porslinskon som gjordes efter 274 Tora.

Även döda kor väcker varma känslor

Spaning

En porslinsko kan väcka både stor nyfikenhet och varma känslor. Det fick Husdjurs reporter erfara genom ett oväntat arv.

Claes Jonsson lyfter i sin spaning fram att mejerier och kooperationer behöver stå upp för mjölk- och köttproduktionen.

Claes Jonsson: Våga stå upp för kon

Spaning

Kor och mjölk har varit viktig för människors utveckling och fortlevnad. På senare år ifrågasätts dock mjölk och kött allt mer och därför behöver mejerier och övrig kooperation står upp för oss mjölkbönder.

Niclas Sjöskog, mjölkbonde, skriver om EU-kommissionen och dess beslut.

EU-kommissionen kastar ut barnet med badvattnet

Spaning

Viljan från EU-kommissionen att införa förordningar innan mandatperioden går ut riskerar att leda till ogenomtänkta konsekvenser för livsmedelsproduktionen länder som Sverige och Finland. Det menar finske mjölkföretagaren Niclas Sjöskog i sin spaning för Husdjur.

Indien har en stor mjölkmarknad och det beskriver Lena Johansson i sin spaning.

I Indien är kon inte någon klimatbov

Spaning
Ska indiska kor förse oss med mjölk i framtiden? Medan mjölkproduktionen sjunker såväl i Sverige som i de flesta andra europeiska länder ökar den stadigt i Indien. 

Med skotska ögon på svensk mjölkproduktion

Spaning
Att på plats se hur ett annat land bedriver mjölkproduktion ger både värdefulla insikter och kontakter. Andrea Holmström reflekterar över skillnader och likheter mellan Sverige och Skottland.
Metan en inkomstkälla för bönder i framtiden

Vem hade kunnat tro detta, 2023?

Spaning

Markus Hoffman skriver en hälsning från en framtid då gårdar får betalt för att fånga in metan. I hans vision kan obrukbara marker plötsligt bli en värdefull resurs.