Se bönderna som en del av krisberedskapen

Spaning

En framtid där såväl politiker som konsumenter har insett värdet av en stark livsmedelsproduktion i Sverige. Det är en framtid jag vill jobba för. Det skriver Emma Svensson i sin spaning.

Zambisk mjölk en framtidsbransch

Spaning

På två år har Charity Moongas familjejordbruk växt från 3 till 14 kor. I Husdjur berättar hon om den spännande utvecklingen för mjölkbönder i Zambia.

Ta med det goda från pandemin till framtiden

Spaning

Den dialog mellan kock och bonde som har utvecklats de senaste åren har också utmanats och förstärkts. Vi har fått större förståelse för varandras arbete och situation. Det skriver krögaren Fredrik Eriksson i en spaning för Husdjur.

Jag finns där – dygnet runt

Spaning

Spaningen i Husdjur nummer 9 är skriven av Jessica Olsson, distriktsveterinär och ko-nörd med starkt framtidstro.