Vallskörd på Stenvallens lantbruk. Här hackas vallen under skörden.

Vall och bete i fokus i årets fjärde nummer av Husdjur

Nyheter

På temat vall och bete möter vi gårdar som spolar diken för en högre skörd, där förberedelserna inför skörden börjar i februari och där betet sker på kornas villkor. Vi skriver också om delad kvävegiva och presenterar finalisterna i Årets Vallmästare.

Genom att bevattna vid rätt tillfälle finns mycket att vinna. Här syns bevattning på en vall.

Bästa tipsen för en lyckad bevattning

Växtodling

Vänta inte med bevattning till grödan verkar torkstressad. Det råder Carl Andås, växtodlingsrådgivare på Växa. Han menar att det går att komma långt med kunskap om jordart och en spade.

Ensilageskörd hos Årets Vallmästare 2023.

Stor ensilageskörd till slut hos Årets Vallmästare

Årets vallmästare

Tack vare sparat foder från förra årets ensilageskörd kunde vinnaren av Årets Vallmästare, Olasgård i Valinge, ha is i magen när torkan slog till i början av sommaren.

Mjölk och kött – en vinnande kombination

Annons
Inget lämnas åt slumpen i avelsarbetet på Skottorp Säteri AB. Enligt delägare Lars-Inge Gunnarsson finns det många fördelar för mjölkbönder att också ha köttproduktion på gården.

Gödselns näringsvärde i fokus i Husdjur 9

Nyheter

Gödselns näringsvärde är ingen skitsak. Om stallgödseln kommer växterna till godo finns stora pengar att spara. Det är en av de saker vi skriver om i Husdjurs växtodlingstema.

Höstsådd åkerböna kan ge större skörd. Bilden föreställer tröskning.

Höstsådd åkerböna kan ge större skörd

Växtodling

Åkerböna är en av de grödor som är intressant för den som vill odla eget foderprotein. Höstsådd åkerböna testas nu i ett försök att skydda uppkomsten mot försommartorka.

Rötrest från biogas har spridits på Christiansborg.

Biogas ger gödsel som inte syns ett skit

Växtodling

Biogas är en viktig del för att nå målet om ett klimatneutralt jordbruk. Rötrester kan dessutom berikas med kväve, som blir mer tillgängligt för växterna. Det visar praktiska försök vid More biogas i Kalmar.

Vallskördekollen

Vallskördekollen: sånt är läget runt om i landet

Växtodling

Först kallt, sen torrt och så regnigt. Vallskördekollen för de två första skördarna berättar om en besvärlig start på vallåret.

Så kan markkartering öka skördarna

Växtodling

Intresset för markkartering har ökat de senaste åren. Det beror delvis på krav från mejerierna, det är också ett användbart hjälpmedel i växtodlingen.

Kolvmajs skördas på Ösarp.

Kolvmajs ger flexibelt foder till korna

Växtodling

Kolvmajs ger ökad flexibilitet och lägre foderkostnad på Skottorps säteri. Goda år då ensilaget räcker och blir över kan de välja att spara en del majs till kolvmajs.

Nödfoder 2018 – så funkade de

Växtodling

2018 testades många olika sätt att få in extra grovfoder till korna, bland annat genom tidig skörd av spannmål eller sådd av en ny gröda efter skörd. Här är några av resultaten från odlingen av nödfoder.