Ensilageskörd hos Årets Vallmästare 2023.

Stor ensilageskörd till slut hos Årets Vallmästare

Årets vallmästare

Tack vare sparat foder från förra årets ensilageskörd kunde vinnaren av Årets Vallmästare, Olasgård i Valinge, ha is i magen när torkan slog till i början av sommaren.

Gödselns näringsvärde i fokus i Husdjur 9

Nyheter

Gödselns näringsvärde är ingen skitsak. Om stallgödseln kommer växterna till godo finns stora pengar att spara. Det är en av de saker vi skriver om i Husdjurs växtodlingstema.

Höstsådd åkerböna kan ge större skörd. Bilden föreställer tröskning.

Höstsådd åkerböna kan ge större skörd

Växtodling

Åkerböna är en av de grödor som är intressant för den som vill odla eget foderprotein. Höstsådd åkerböna testas nu i ett försök att skydda uppkomsten mot försommartorka.

Rötrest från biogas har spridits på Christiansborg.

Biogas ger gödsel som inte syns ett skit

Växtodling

Biogas är en viktig del för att nå målet om ett klimatneutralt jordbruk. Rötrester kan dessutom berikas med kväve, som blir mer tillgängligt för växterna. Det visar praktiska försök vid More biogas i Kalmar.

Vallskördekollen

Vallskördekollen: sånt är läget runt om i landet

Växtodling

Först kallt, sen torrt och så regnigt. Vallskördekollen för de två första skördarna berättar om en besvärlig start på vallåret.

Så kan markkartering öka skördarna

Växtodling

Intresset för markkartering har ökat de senaste åren. Det beror delvis på krav från mejerierna, det är också ett användbart hjälpmedel i växtodlingen.

Kolvmajs skördas på Ösarp.

Kolvmajs ger flexibelt foder till korna

Växtodling

Kolvmajs ger ökad flexibilitet och lägre foderkostnad på Skottorps säteri. Goda år då ensilaget räcker och blir över kan de välja att spara en del majs till kolvmajs.

Nödfoder 2018 – så funkade de

Växtodling

2018 testades många olika sätt att få in extra grovfoder till korna, bland annat genom tidig skörd av spannmål eller sådd av en ny gröda efter skörd. Här är några av resultaten från odlingen av nödfoder.

Separerad gödsel ökar kväveutnyttjandet

Forskning

Separerad gödsel ökar kväveutnyttjandet. För obehandlad nötflyt och biogasrötrest hade även surgörning stor effekt på kväveutnyttjandet, visar fältförsök.

Torrsommar: Åtgärderna du bör göra nu

Nyheter
Den torra starten på sommaren gjorde att första vallskörden blev mindre än normalt på många håll i landet. Fler djur än vanligt har också anmälts till slakt. Det finns även andra åtgärder att göra redan nu om torkan håller i sig.