Separerad gödsel ökar kväveutnyttjandet

Forskning

Separerad gödsel ökar kväveutnyttjandet. För obehandlad nötflyt och biogasrötrest hade även surgörning stor effekt på kväveutnyttjandet, visar fältförsök.