Hinder för kor som en ko rundat för att ta sig till fodret.

Hinder inget hinder för kor

Forskning

Det är inget hinder för kor att utan demonstration av andra ta sig runt ett grindsystem till en foderhink. Det är slutsatsen från en studie kring kors sociala inlärningsförmågor.