Hinder inget hinder för kor

Det är inget hinder för kor att utan demonstration av andra ta sig runt ett grindsystem till en foderhink. Det är slutsatsen från en studie kring kors sociala inlärningsförmågor.

Text: Johanna Stenfelt, doktorand och Maria Vilain-Rörvang, docent och forskare, Institutionen för biosystem och teknologi, SLU

Nötkreatur är utpräglade flockdjur och därtill ett av våra viktigaste produktionsdjur. Men vi vet fortfarande mycket lite om deras sociala kognition och om kor i samma flock kan lära sig av varandra. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp har därför undersökt om mjölkkor kan lära sig att lösa rumsliga problem genom att titta på hur andra kor gör.

U-form att runda

I studien placerades en hink med foder bakom ett U-format hinder. För att komma åt innehållet i hinken var korna tvungna att ta sig runt och in från baksidan.

Hälften fick först en demonstration av en ko som var tränad i att gå runt hindret. Sen blev de själva insläppta in på testbanan. Den andra halvan fick ingen demonstration, utan fick lösa problemet helt på egen hand. Varje ko hade tre försök på sig att ta sig till hinken.

Enkel uppgift för många

Alla kor löste problemet samt tog sig till hinken åtminstone en gång. Nästan alla gjorde det dessutom redan på första försöket. Kor som hade fått en demonstration var varken snabbare eller bättre på att lösa uppgiften. Detta kan betyda att det rumsliga problemet var så enkelt att de inte behövde hjälp. Men det kan också betyda att det inte är så kor lär sig.

Mer forskning behöver göras för att ta reda på om det finns andra situationer där kor kan lära sig genom att titta på varandra. Det kan få stor betydelse för hur vi hanterar kor i praktiken, samt om vi kan förvänta oss att enskilda kor ska kunna göra som andra gör.

LÄS MER: Lugna kor minskar kamraternas rädsla