Istappar på mjölkningsroboten

Sträng vinterkyla utmanade mjölkgårdarna

Stallmiljö
Extremt låga temperaturer i början av året satte landets mjölkproducenter på hårda prov. Husdjur talade med tre djurägare om hur de klarat situationen.