Byggde nytt stall efter ladugårdsbrand

Självklart att bygga nytt efter ladugårdsbrand

Bygg

Efter en förödande ladugårdsbrand byggdes en ny lösdrift med två mjölkrobotar på Kroks gård. Det var självklart att det skulle bli mjölkkor igen.