Alla vill kornas bästa

Opinion

Det finns många frågor om vad som är kornas bästa, som inte fått några svar under den senaste tidens diskussion om beteslagens vara eller icke vara. Det gör det svårt för konsumenterna att bilda sig en välgrundad uppfattning, skriver Linda Grimstedt i sin ledare.

Branschen samlas i ny mjölkdelegation

Nyheter

LRF Mjölkdelegation återuppstår efter sex år. Mejerier, husdjursföreningar och LRF går samman för att skapa en mer enhetlig röst för den svenska mjölkbranschen.