Branschen samlas i ny mjölkdelegation

LRF Mjölkdelegation återuppstår efter sex år. Mejerier, husdjursföreningar och LRF går samman för att skapa en mer enhetlig röst för den svenska mjölkbranschen.

Text Linda Grimstedt
Foto Pressbild

I samband med omorganisationen av LRF Mjölk 2018 försvann också mjölkdelegationen. Men nu är tiden åter mogen för en slags branschgemensam styrelse.

– Vi ser att vi är starkare om mejerier, LRF och husdjursföreningarna arbetar gemensamt. Det blir en väldig styrka när vi kan prata med en röst och komma överens om vad vi vill för branschen, säger Inger-Lise Sjöström som representerar Svensk Mjölk och blir mjölkdelegationens ordförande.

Mejerier och husdjursföreningar

I LRF Mjölkdelegation ingår representanter för Svensk Mjölk, Arla, Norrmejerier, Falköpings mejeri, Gäsene mejeri, Skånemejerier, LRF, Växa, Skånesemin och Rådgivarna i Sjuhärad. Presidiet består av Inger-Lise Sjöström samt Joakim Borgs, LRF, och Magnus Carlman, Växa.

Delegationen kommer att träffas fem gånger per år. Presidiet möts en gång per månad. Tanken är att med en mer gemensam röst leda arbetet för LRF Mjölk, lämna remissvar samt initiera andra projekt som exempelvis husdjursföreningarna kan driva.

– Jag tror att det är rätt tid nu. Både med de människor som ingår och politiskt med en framtidstro som vi inte har sett tidigare. Fler är intresserade av våra frågor, gårdar börjar investera igen och det kommer in nya människor i branschen, säger Inger-Lise Sjöström.

LÄS MER: Allt större storleksskillnad mellan mjölkgårdar

Lika men olika

Hon håller öppet för att parterna inte alltid kommer att vara överens och kan ha olika syn på frågor som kommer upp.

– Vi är fortfarande olika organisationer, men att ha ett tätare samarbete ger oss fördelar.

Delegationen går nu in i de frågor som redan ligger på LRF Mjölks bord, som Vilaregler, beteslagstiftningen, djurvälfärdsstudien på stall, enklare miljökonsekvensbeskrivning och skolmatskommissionen.