607 Nina på Humlefarms är gårdens första 100-tonnare.

En bra ko efter tjuren Cobra

Kor vi minns

Humlefarms första 100-tonnare är grann för att vara en niondekalvare. Hela flocken hade gärna fått bestå av Ninor. 607 Nina är nära gårdens bild av en idealko.

Träd och skugga kan skydda kor mot värmestress.

Så kan du skydda korna från värmestress

Djurhälsa

Utgå från hur du själv agerar en varm sommardag när du ska skydda korna från värmestress. Då blir prioriteringen: skydd från solen, gott om dricksvatten och tillgång till salt.