Obduktion av kor är bra i det förebyggande djurhälsoarbetet

Obduktion av kor bra hjälp i hälsoarbetet

Djurhälsa

Med obduktion av kor går det att fastställa orsaken till att en ko har dött. En finsk studie visar att den informationen kan användas till att utveckla metoder för att sänka dödligheten.