Obduktion av kor bra hjälp i hälsoarbetet

Med obduktion av kor går det att fastställa orsaken till att en ko har dött. En finsk studie visar att den informationen kan användas till att utveckla metoder för att sänka dödligheten.

Text Linda Grimstedt

Forskningsstudier visar att dödligheten hos mjölkkor har ökat de senaste decennierna, vilket är ett globalt problem inom mjölkproduktionen. Det leder till ekonomiska förluster och indikerar att det kan finnas problem med djurhälsa och djurvälfärd.

Det finns begränsade studier kring orsakerna, vilket gör det svårt att sätta in effektiva förebyggande åtgärder. I en studie vid Helsingfors universitet har resultaten från obduktioner av 319 kor av främst holstein och finsk ayshire sammanställts med individ- och besättningsdata.

Flest dör av mastit

Studien visade att mastit var den vanligaste orsaken till dödsfall (26,5 procent), följt av matsmältningsstörningar (15,4 procent), kalvningsrelaterade störningar (12,2 procent) och rörelsestörningar (11,9 procent). En stor andel (46,7 procent) av korna dog under de första 30 dagarna efter kalvning och av dessa dog 63,6 procent under de första fem dagarna.

LÄS MER: Mjölk i våmmen vanlig dödsorsak för småkalvar

Analyser av vävnadsprov ändrade den preliminära diagnosen i 18,2 procent av fallen. Lantbrukarnas egen uppskattning av dödsorsaken stämde med resultaten från obduktionen i 42,8 procent av fallen.

Diagnos viktig för bra rutiner

Forskarnas slutsatser är att obduktion av kor ger användbar och pålitlig information för att ta fram metoder och rutiner för att minska dödligheten bland mjölkkor. Analyser av vävnadsprov ökar tillförlitligheten i diagnoserna. Studien visar också att insatser för att förebygga dödlighet bör riktas mot tiden kring kalvning eftersom risken för dödsfall då är som högst.

Bilden ovan föreställer en ko som behandlas för akut mastit. Foto: Lisbeth Karlsson

Fakta

I Finland låg den ofrivilliga utslagningen på mjölkgårdar på sex procent under 2018-2021. Samtliga kor som dör på gårdar i Finland transporteras till samma destruktionsanläggning. Obduktionerna genomfördes på denna anläggning av två erfarna veterinärer och under tre olika tidsperioder. I urvalet prioriterades nyligen döda kor samt djur som självdött eller hade avlivats på grund av livshotande åkomma.

Källa: K.A. Hagner et. al, Journal of Dairy science 2023.