Visst överskott på småkalvar

Nyheter
Marknadsavdraget för mjölkdrickande kalvar har ökat under hösten. Orsaken är att priset på mjölkpulver ökat.