Mjölkkor vid ett foderbord. Djuren är korsningar mellan raserna jersey, holstein och SRB.

Så kan grisproduktionen inspirera till avelsstruktur för mjölkkor

Avel

I princip kan alla besättningar i Kokontrollen få fram en semintjur men i grisproduktionen kommer alla renrasiga avelsdjur från några få avelsbesättningar. En dansk simuleringsstudie gör ett tankeexperiment kring en annan avelsstruktur för mjölkkor.