Med skotska ögon på svensk mjölkproduktion

Spaning
Att på plats se hur ett annat land bedriver mjölkproduktion ger både värdefulla insikter och kontakter. Andrea Holmström reflekterar över skillnader och likheter mellan Sverige och Skottland.