Slaktköerna växer till följd av foderbrist

Nyheter
Torka i vissa områden med brist på foder gör att en del gårdar behöver dra ner på antalet djur. Det gör att slaktköerna växer. Att som tidigare kunna ringa och få hämtat direkt går inte längre.