Slaktköerna växer till följd av foderbrist

Torka i vissa områden med brist på foder gör att en del gårdar behöver dra ner på antalet djur. Det gör att slaktköerna växer. Att som tidigare kunna ringa och få hämtat direkt går inte längre.

Text Ann Christin Olsson

– Ja, det är slaktkö nu, det är en väldig skillnad mot förra året, säger Anders Kälvelid, inköpschef nöt på Skövde slakteri. 

Speciellt i områden som varit torkdrabbade nu i sommar som Östergötland, Sörmland och Kalmar/Öland. En del har haft ont om stallfoder innan förstaskörden och fick dra ner på besättningarna i våras. I de områdena har slaktanmälan fyllts på sen i april.

– Förra året var det istället många som behöll och lade på kvigor och vi hade istället brist på djur till slakt.

På sommaren är efterfrågan på nöt lägre än normalt, detta i kombination med ett ökat tryck att slakta på grund av torkan ligger bakom köerna. Just nu sträcker sig slaktkön hos Skövde slakteri fram till mitten av september, andra har kö fram till oktober/november.

Det märks också att de har mer kalvar till förmedlingen. Och han bedömer att kalvpriserna kan komma att gå ner. Detsamma gäller nötköttspriserna, om det finns mycket nötkött på marknaden finns alltid en risk för prispress.

– Men det är omöjligt att säga vad det blir.

Skövde slakteri tar bara in och slaktar den volym som de har efterfrågan för. De som har avtal och förbokat ett visst antal djur per månad, vilket ofta gäller ungnötsproducenter och en del större mjölkgårdar, får slaktat som avtalat. De som hamnar i kö är de som inte har avtal. Dessa ger han rådet att planera sin slakt redan nu för hösten och göra en anmälan snarast. Den som ringer och slaktanmäler först i höst kan få vänta i flera månader.

– Den som ringer oanmält hamnar sist i kön.

Från årsskiftet till maj är det bäst efterfrågan på nötkött. Och som uppfödare kan det vara bra att försöka styra över en del slakt dit. I höst tror han att flera kommer att behöva hålla kvar utslagskor på gårdarna i väntan på slakt, till exempel tomma dikor som hittas vid dräktighetsundersökningen.

– Vi förmedlar också djur för slutgödning, för att på så sätt flytta slakt.