Mykoplasma nästan bara i södra Sverige

Forskning
Stora regionala skillnader i andelen gårdar infekterade med Mycoplasma bovis visades i en tankmjölksundersökning av Sveriges alla mjölkbesättningar.