Att kalvar får mjölken i våmmen istället för löpmagen är en vanligare dödsorsak än forskare tidigare trott.

Mjölk i våmmen vanlig dödsorsak för småkalvar

Forskning

Att kalvar får mjölk i våmmen istället för löpmagen är en vanligare dödsorsak än forskare tidigare trott. Det visar en skotsk genomgång av obduktioner på småkalvar. Text: Emma Hurri, biträdande statsveterinär, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Genom att sammanställa samtliga obduktioner mellan 2014 och 2018 har en skotsk studie undersökt de vanligaste dödsorsakerna hos kalvar före avvänjning, (1–60 […]