Mjölk i våmmen vanlig dödsorsak för småkalvar

Att kalvar får mjölk i våmmen istället för löpmagen är en vanligare dödsorsak än forskare tidigare trott. Det visar en skotsk genomgång av obduktioner på småkalvar.

Text: Emma Hurri, biträdande statsveterinär, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Genom att sammanställa samtliga obduktioner mellan 2014 och 2018 har en skotsk studie undersökt de vanligaste dödsorsakerna hos kalvar före avvänjning, (1–60 dagar). Totalt ställdes 1 017 diagnoser på 603 fall. Infektiösa sjukdomar var vanligast och stod för 69 procent av diagnoserna. Utfodringsrelaterade problem stod för 25 procent. Dessa resultat presenterades på World buiatrics congress i Madrid.

Fem vanliga orsaker

De fem vanligaste dödsorsakerna var kryptosporidier, våmdrickare, rotavirus, Salmonella Dublin och sepsis på grund av E. coli. Lunginflammationer utgjorde ungefär en tredjedel av diagnoserna, där var Mycoplasma bovis vanligaste agens. Diarré utgjorde också en tredjedel av diagnoserna och där var kryptosporidier vanligaste agens.

När det gäller de nutritionella dödsorsakerna var våmdrickare den vanligaste dödsorsaken. Med våmdrickare menas att mjölk hamnar i våmmen i stället för i löpmagen vilket leder till en feljäsning med minskat pH i våmmen och irritation av slemhinnan.

Flera riskfaktorer

Forskarna var förvånade att våmdrickare var en så pass vanlig dödsorsak och de tittade vidare på riskfaktorer. Riskfaktorer var mjölkutfodring i hink utan napp, låg mjölkgiva (≤4 liter per dag) och att kalven gavs celltalsmjölk. Skyddande faktor var mjölkutfodring med automatisk amma. Förändringar i skötsel och utfodringsrutiner kan förebygga dessa kalvhälsoproblem, vilket är viktigt att ta med sig vidare.

Fakta/Dödsorsaker

Fem vanligaste dödsorsakerna i Skottland hos kalvar före avvänjning:

  • Kryptosporidier
  • Våmdrickare
  • Rotavirus
  • Salmonella
  • Sepsis

Källa: A review of the causes of mortality in pre-weaned dairy calves. K. Henderson, M. Fergusson.