Röda gården jobbar mycket med avel. Nu är de med i Vi Mjölkbönder.

Heeman härstammar från Röda gården

Vi mjölkbönder

Röda gården jobbar hårt för att få till bra avel och det har lyckats. Härifrån kommer en av de mest sålda tjurarna i Sverige 2020.