Kycklingbranschen kanske kan inspirera mjölkproducenter skriver Camilla Rosman i sin spaning. På bilden syns två SRB-kor på bete.

Reflektion från en annan del av livsmedelsproduktionen

Spaning

I all livsmedelsproduktion är lönsamhet och friska djur viktigt. I sin spaning skriver Camilla Rosman, avelschef för Viking Red hos Viking Genetics, om hur mjölkproducenter kan inspireras av kollegorna i kycklingbranschen.

Niclas Sjöskog, mjölkbonde, skriver om EU-kommissionen och dess beslut.

EU-kommissionen kastar ut barnet med badvattnet

Spaning

Viljan från EU-kommissionen att införa förordningar innan mandatperioden går ut riskerar att leda till ogenomtänkta konsekvenser för livsmedelsproduktionen länder som Sverige och Finland. Det menar finske mjölkföretagaren Niclas Sjöskog i sin spaning för Husdjur.