Kalv som dricker ur en hink med napp.

Robusta kalvar skäl till högre mjölkgiva

Forskning

Daglig mjölkgiva till mjölkraskalvar varierar stort mellan gårdar, från 4 till över 10 liter. Vad som påverkar mjölkutfodringsstrategin har blivit undersökt i en svensk intervjustudie.

Två svartvita kalvar i en inhägnad tittar nyfiket upp bredvid en grön napphink.

Högre mjölkgiva ger friskare kalvar

Forskning

Kalvar som får en en högre mjölkgiva med mer än åtta liter mjölk per dygn får en högre tillväxt och leker mer än andra kalvar. Det visar en forskningsgenomgång.