Högre mjölkgiva ger friskare kalvar

Kalvar som får en en högre mjölkgiva med mer än åtta liter mjölk per dygn får en högre tillväxt och leker mer än andra kalvar. Det visar en forskningsgenomgång.

Foto Linda Grimstedt

Text: Emma Hurri, biträdande statsveterinär, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Kalvens skötsel tidigt i livet är grundläggande för dess välfärd, hälsa och livstidsproduktion. Forskning har visat samband mellan en hög daglig tillväxt före avvänjning och lägre ålder vid första kalvning, samt högre mjölkproduktion under första laktationen. Att göra det möjligt för kalvar att nå sin fulla tillväxtpotential innebär bland annat tillräcklig utfodring, att förebygga sjukdomar och att främja naturliga beteenden genom skötsel.

LÄS MER: Höga nivåer av antikroppar gör skillnad för kalven

Studier visar samband

En daglig mjölkgiva motsvarande 20 procent av kroppsvikten förbättrar daglig tillväxt före avvänjning hos kalvarna.

Utfodring av mjölk till kalvar och hur det påverkar deras beteende, hälsa och tillväxt är granskat i en nyligen publicerad sammanställd artikel av 94 olika studier.

LÄS MER: Så tänker gårdar om ko med kalv i Norge

Napphink minskar korsdiande

Den visar att högre mjölkgiva, mer än åtta liter per dygn, gav en högre tillväxt. Det minskade även tecken på hunger och gjorde att kalvarna lekte mer. En högre mjölkgiva gav heller ingen ökad förekomst av diarré hos kalvarna.

När kalvarna fick dricka mjölk från en spene, till exempel napphink, gjorde det att korsdiande på andra kalvar och andra onormala sugbeteenden minskade. Författarnas rekommendationer utifrån denna sammanställning är att ge en högre mjölkgiva med spene/napp för att förbättra kalvens välfärd och produktion.

Optimal mjölkutfodring för kalvar

● Hög mjölkgiva, 20 procent av kroppsvikten, 8–12 liter per dygn.

● Använd napphink eller kalvamma med spene för ett naturligt sugbeteende.

Källa: Welk A, Otten ND, Jensen MB. Journal of Dairy Science