Forskaren i blå overall driver en ko genom en snitslad bana för att mäta halkfria golv.

Mjuka och halkfria golv ger bättre ekonomi på gården

Forskning

Svenska mjölkbönder handlar med både plånboken och hjärtat när det kommer till val av golv för sina kor. En ny studie visar på sambanden mellan halkfria golv och ekonomi på gårdarna.

Halksäkra golv i kostall

Det ger halksäkra golv i kostallet

Forskning
Åtgärder för att minska halka i gödselgångar varierar i effektivitet och försämras vid dålig golvhygien och med tiden. Skillnader mellan olika golvsystem har komplexa orsaker och kan ha bakomliggande faktorer som påverkar lantbrukarnas golvval.