Läsarfråga: Hur länge håller ett kvävekärl?

Nyheter

Går det att se om ett kvävekärl börjar bli slitet och behöver det bytas efter ett antal år? Det undrade en läsare som får svar av Bengt Johansson på Semex.

Virtuella stängsel testas i Sverige

Nyheter

Redan inför nästa sommar kan det bli möjligt med dispens för virtuella stängsel för nötkreatur på bete i Sverige.

Nya föreskrifter i väntan på lag

Nyheter

EU:s nya djurhälsoförordning trädde i kraft den 21 april, trots att både coronavirus och fågelinfluensa försenat för medlemsländerna att anpassa sina regler.

Husdjur 4 – Tema bete

Nyheter

Bete i alla dess former är temat för Husdjur nummer 4. Vi besöker bland annat Månsagården i Mariestad där en ny fållindelning har fått snurr på kotrafiken.

Familj med tro på mjölken

Nyheter

Birgitta och Bengt Jacobsson har alltid lyft fram det positiva med att vara mjölkbönder och fokuserat på det som går att påverka. Det har lagt grunden för barnens intresse för jordbruk.

Viking Genetics fusionerar

Nyheter

Viking genetics samarbete med tyska Masterrind och franska Evolution utökas ytterligare. Genom en fusion vill de tre bolagen skapa en stark spelare på den internationella avelsmarknaden.

Sköna Helen – stark och barsk

Nyheter

Gammel-Helen bjuder inte in till några kokramar, men kan snacka en stund. Hon har precis startat sin nionde laktation och är på väg mot 100 ton.

Ung mjölkbonde på nytt LRF-uppdrag

Nyheter

Katarina Wolf, mjölkföretagare med fokus på jämställdhet och som brinner för att höja statusen på bondeyrket, har valts in i styrelsen för LRF-ungdomen.

En mjölkbonde i årets Bonde söker fru

Nyheter

I morgon, torsdag den 8 april, presenteras årets tv-bönder i Bonde söker fru. En av dem, Pär Eric ”Peja” Nilsson, är mjölkbonde.

Husdjur 3 – Tema fruktsamhet

Nyheter

Fruktsamheten står i fokus i Husdjur nummer 4. Vi besöker Geddeholm som testar längre kalvningsintervall för vissa kor, samt Nygårds lantbruk som med noggrannhet i alla led har full koll på dräktigheterna.