Det går att vinna över bakterierna

Djurhälsa
När Streptococcus agalactiae (SRA) drabbade Bergs säteri startades ett beslutsamt arbete med att få bort bakterien. Efter flera års arbete ser det nu ut som om man lyckats.

1100 kor och inga mastiter

Nyheter
Under en period i januari var det fullständigt fritt från mastiter i den stora besättningen på Vadsbo mjölk utanför Mariestad.