Det går att vinna över bakterierna

När Streptococcus agalactiae (SRA) drabbade Bergs säteri startades ett beslutsamt arbete med att få bort bakterien. Efter flera års arbete ser det nu ut som om man lyckats.

Text, Foto Lisbeth Karlsson
Text Britt-Marie Jafner

Att flera kor i besättningen drabbats av Streptococcus agalactie (SRA) var ett ovälkommet besked för Eva Olsson och Ingemar Torstensson på Bergs säteri i dalsländska Mellerud.

Troligtvis kom den djurbundna smittan in i besättningen via de djur som Eva och Ingemar köpte 2005 inför deras utökning av mjölkproduktionen, men det var först 2009 som det märktes att något var fel. Celltalen och antalet mastiter i besättningen ökade dramatiskt och en analys visade att det tyvärr rörde sig om SRA.

Agerade direkt

Eva och Ingemar reagerade direkt och mycket handlingskraftigt tillsammans med sin personal och sina rådgivare.

– Vi tog prov på varenda ko i besättningen och satte igång med ett omfattande arbete för att få bort bakterien. Vi grupperade djuren noggrant med flyttbara grindar, fastän det gav väldigt mycket merarbete, och införde en strikt mjölkningsordning, säger Eva Olsson.

De skärpte alla arbetsrutiner för rengöring av såväl liggbås (inklusive kalkning) och kalvningsboxar som övriga utrymmen.
– Vi har blivit oerhört noggranna med hygienen sedan SRA upptäcktes, säger Eva Olsson.

Fick återfall

2012 trodde de att de fått bukt med SRA och slutade med PCR-analyserna, men knappt ett år senare i oktober 2013 så märkte de att celltalen återigen ökade. Ett nytt, snabbt ingripande med bland annat en grundlig genomgång av mjölkningsanläggningen gjorde att den andra ”puckeln” av SRA-drabbade kor blev mindre än den första.

– Vi har tagit enormt många PCR-analyser. Sedan sommaren 2014 har vi inte hittat något positivt SRA-prov. I mars i år tog vi vad vi hoppas är de sista proverna. Nu håller vi andan och hoppas och tror att smittan är borta, säger Eva Olsson.

Läs mer om besättningen och deras beslutsamma strategi och arbete för en bättre juverhälsan i Husdjur nr 6-7.