Spendopp effektivt mot höga celltal

Spendopp eller spensprej är ett av dina viktigaste vapen för en bättre juverhälsa, men gör en strategi som utgår från din besättning. Ta först reda på om det är kobundna eller miljöbundna mastitbakterier som orsakar problemen.

Friska juver betyder mycket för korna, men också för mjölkgårdens lönsamhet.

– Att spendoppa eller spenspreja är ett sätt att köpa sig både tid och pengar, förutsatt att det sker med rätt produkt och på rätt sätt, framhåller Paulina Lingers, djurhälsoveterinär, Växa Sverige.

Många bäckar små

Det är en mängd faktorer som samverkar och påverkar juverhälsan. Att minimera antalet mastiter – såväl kliniska som subkliniska – kräver medvetna insatser i allt från stallmiljö och mjölkning till foderhygien och sintidsbehandling.

– Användning av spendopp eller spensprej är tveklöst en av de enskilt viktigaste och mest effektfulla åtgärderna för att stärka juverhälsan och därigenom sänka celltalen. Men låt det inte gå slentrian i användningen. Ta reda på hur behovet ser ut, välj lämplig produkt, skapa en tydlig rutin och följ upp resultatet, säger Paulina.

Skaffa överblick

En första åtgärd är att få grepp om juverhälsoläget i besättningen. Tankcelltalet ger en övergripande bild för hela besättningen och Kokontrollen berättar hur varje ko ligger till.

När det gäller valet av juvervårdsprodukter hänvisar mejeriföretagens kvalitetsprogram och Krav till Bra Kemråd.

Läs hela intervjun med Paulina Lingers i Husdjur nr 6/7 och där hittar du även en förteckning över spendopp och spensprej som är godkända.