Ultraljud hittar tidigt kalvar med lunginflammation

Forskning
Undersökning med ultraljud gör att lunginflammation hos kalvar kan hittas tidigare. Det ökar chansen för att rätt kalvar blir behandlade och att behandlingen ger effekt.

Så undviker du sommartoppen

Bete
Sommaren kan vara en utmanande period för högproducerande mjölkkor. Här delar Olsbo gård i Sala och veterinär Paulina Lingers på Växa med sig av sina bästa tips för att hålla mjölken uppe och cellerna nere.
Penicillin

Sverige riskerar brist på läkemedel

Nyheter
Läkemedel tillverkas på få platser i världen. Vid produktionsstörningar eller kriser kan leveranstiderna bli långa. Svenska myndigheter arbetar för att stärka tillgången på djurläkemedel.

Baletite och SilotitePro minskar ensilageförlusterna

Annons

Utgå från hur du själv agerar en varm sommardag när du ska hjälpa korna att minska värmestressen. Då blir prioriteringen: skydd från solen, gott om dricksvatten och tillgång till salt.

Låt tanken gå varm med svala kor

Nyheter
Utgå från hur du själv agerar en varm sommardag när du ska hjälpa korna att minska värmestressen. Här ger vi 14 coola tips för hur du håller korna svala - och mjölkavkastningen uppe.

Stor skillnad i nödslakt i Norden

Forskning
Regleringen av nödslakt i Norden utgår från EU:s lagstiftning, men trots liknande regelverk skiljer sig användandet av nödslakt mellan de nordiska länderna.

Kor påverkas tidigt av sommarvärmen

Forskning
Svenska mjölkkors produktion sjunker vid lägre temperatur än vad som tidigare antagits. Det visar ett pågående forskningsprojekt om extremväders påverkan på kornas hälsa.

Antikroppar efter BRSV avtar snabbt

Forskning
Mängden antikroppar sjunker snabbt efter infektion med BRSV. Det visar ett examensarbete från veterinärprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Fruktsamma tips i Husdjur 3

Nyheter
Temat är fruktsamhet i årets tredje nummer av Husdjur. Där skriver vi bland annat om olika metoder för att kontrollera dräktighet, vilka som fungerar när och hur de bäst kombineras.

Tiden runt kalvning viktig för klövhälsan

Forskning
Både lång ståtid per dag och lång ståtid mellan viloperioder veckorna efter kalvningen har kopplats till högre odds för sulhornsskador på kommersiella gårdar.

Mål: Mer mjölk och lägre celltal

Nyheter
Efter flera år med stigande celltal i tankmjölken, baserat på provmjölkningsmätningarna, bröts trenden det senaste kontrollåret. Men det är en bit kvar till det första delmålet att komma under 225 000.