Effekt av rödalger avtar med tiden

Forskning

Svenska mjölkkor som utfodrades med rödalger fick först en minskad metanproduktion. Men efter en tid avtog effekten.

Betesmark viktig resurs för att binda kol

Hållbarhet

Rätt skötta gräsmarker kan binda så mycket kol att de kompenserar för kornas utsläpp av växthusgaser och kanske mer därtill.
Läs tredje delen i Husdjurs populära serie om kon och klimatet.