Husdjur 70 år

För 70 år sedan publicerades den första årgången av tidningen. Namnen på tidningen har varit flera – Tidskrift för Ladugårdsförmän, Ladugården, Svensk Husdjursskötsel och Husdjur.

Det är en spännande tillbakablick att titta på äldre nummer. Många frågor är fortfarande minst lika aktuella. Samtidigt ser man hur tidningen självklart har utvecklats. Allt för att vara en tidning för dagens och morgondagens mjölkföretagare!
En tillbakablick ses här i filmen.