Vallfrågor lockar 280 experter

Digital teknik ökar i användning i hela lantbruket, även inom vallodlingen. I Uppsala träffas i dagarna experter för att dela kunskap och inspiration kring hur vallodlingen ska utvecklas framåt.

David Parsons har tillsammans med andra forskare utvecklat en app för att bedöma näringsvärde i vallen. Foto: Lena Widebeck.Vallkonferensen i Uppsala inleddes idag med cirka 280 deltagare från ett 30-tal länder, bland annat Danmark, Norge, Island, Finland och Tyskland.

David Parsons, professor och nyanställd vid SLU Norrland, inledde konferensen med att blicka mot framtidens möjligheter att ta fram nya verktyg som kan hjälpa lantbrukare att fatta beslut . Han vill hellre utveckla lantbrukares intuition att fatta egna beslut än att komma med färdiga rekommendationer.

Han berättade om hur han i USA varit delaktig i att ta fram en app med vars hjälp lantbrukare kunde få svar på vilket näringsvärde vallen hade och vilken skördetidpunkt som var optimal. Genom att ta en bild av vallen med mobilen och ladda upp i appen, samt ange höjden på lusernen, fick man svar.

David Parsons ser nu fram emot att ta sig an norrländska förhållanden och utmaningar i vallodlingen.

Lena Widebeck