Om att passa både stora och små

”HUR SKA HUSDJUR vara relevant för oss med stora gårdar, nu när vi arbetar mer som företagsledare och själva skaffar oss erfarenheter genom studieresor och digitala kanaler?”

Ungefär så löd frågan som jag fick i höstas av en mjölkföretagare i framkant, tillika hängiven Husdjursläsare. Det är en berättigad fråga och skulle också kunna ställas så här:

”Hur ska Husdjur vara relevant för oss med små gårdar, nu när den utveckling ni skriver om går mot allt större enheter med stallar och teknik för miljonbelopp?”.

Svensk mjölkproduktion har länge haft ett stort spann mellan de allra minsta och de allra största gårdarna. Men arbetet i stallarna var så länge alla kor stod uppbundna mer likartat. I dag kan en mjölkgård se ut på väldigt olika vis. Djurantal, val av teknik, mjölkningssystem, automatisering, båsinredning, utfodring, driftsform och bemanning varierar mellan i stort sett varje gård.

PÅ SIDAN 48 i denna tidning visar vi i ett diagram att 2003 hade majoriteten av de svenska mjölkföretagen under 50 kor. I dag är grupperna 1–49, 50–99 och 100+ nästan lika stora. Det är en utmaning för en tidning som Husdjur. Läsarskaran är brokig och de reportage och artiklar som passar många passar så klart inte alla.

Det är samma problematik som rådgivningen nu möter. Vi skrev om det i Husdjur nummer två i år och de vi intervjuade då var överens om att än så länge krävs både den grundläggande rådgivningen och den coachande spetskompetensen.

En sak som nämndes var också att när företagsledarna kommer längre från arbetet ”på golvet” kan behovet av den praktiska rådgivningen faktiskt öka för att säkerställa att hela teamet har rätt kunskaper och drar åt samma håll.

I grunden är det ändå så att vi alla – både ni på gårdarna och vi som gör Husdjur – förenas av vår gemensamma passion för kor. Det finns alltid något att lära av varandra, oavsett hur lika eller olika gårdarna är. Och där vill vi på Husdjur hjälpa till.

NÄR NÄSTA NUMMER kommer ut har det gått ett helt tidningsår sen jag tillträdde som chefredaktör. Ambitionen är – liksom tidigare – att göra en tidning där alla ska kunna hitta något som inspirerar, upplyser, roar eller utmanar. Men vi på redaktionen vill gärna ha er hjälp. Så hör av er till oss och berätta: Vad är bra? Vad kan göras bättre? Och vilka ämnen vill du att vi tar upp i Husdjur framöver? Kanske har du rent av svar på någon av frågorna ovan?

Vi hörs!

Linda Grimstedt

chefredaktör & ansvarig utgivare

linda.grimstedt@vxa.se 010-471 09 42

Linda Grimstedt är chefredaktör på Husdjur och har som allra roligast på jobbet när hon får besöka en gård.